Články

(28.3.2020)

Obrácení není snaha o seberealizaci

 Obrácení není snaha o seberealizaci


Obrátit se - co to vlastně znamená?

více

  |   Sekce: DUCHOVNÍ ŽIVOT

(26.3.2020)

5. neděle postní (A) - videoúvod

5. neděle postní (A) - videoúvod

Jan 11,1-45: Byl jeden nemocný, Lazar z Betánie, vesnice, kde bydlela Marie a její sestra Marta. To byla ta Marie, která pomazala Pána olejem a utřela mu nohy svými vlasy. Ten nemocný byl její bratr Lazar. více

  |   Sekce: ÚVODY DO NEDĚLÍ

(24.3.2020)

Blahoslavení plačící

Blahoslavení plačící

3. video z duchovní obnovy na TV Noe

více

  |   Sekce: VIDEA

(23.3.2020)

Kristus nás probouzí ze smrti (5. neděle postní A)

Kristus nás probouzí ze smrti (5. neděle postní A)


1. čtení: Ezechiel 37,12–14
2. čtení: Římanům 8,8–11
Evangelium: Jan 11,1–45

více

  |   Sekce: UVEDENÍ DO NEDĚLE

(21.3.2020)

Koronavirus – výzva k obrácení

Koronavirus – výzva k obrácení


Když jsme letos vstupovali do doby postní, nikdo z nás netušil, jak bude jiná oproti předešlým.

více

  |   Sekce: DUCHOVNÍ ŽIVOT

(20.3.2020)

Blahoslavení chudí v duchu

Blahoslavení chudí v duchu

2. video z duchovní obnovy na TV Noe

více

  |   Sekce: VIDEA

(19.3.2020)

4. neděle postní (A) - videoúvod

4. neděle postní (A) - videoúvod

Jan 9,1-41: Ježíš uviděl cestou člověka, který byl od narození slepý. Jeho učedníci se ho zeptali: „Mistře, kdo zhřešil: on sám nebo jeho rodiče, že se narodil slepý?“ Ježíš odpověděl: „Nezhřešil ani on, ani jeho rodiče, ale mají se na něm zjevit Boží skutky. Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Pokud jsem na světě, jsem světlo světa.“ více

  |   Sekce: ÚVODY DO NEDĚLÍ

(17.3.2020)

Staronové učení

Staronové učení

Další, již sedmnáctá přednáška P. Vojtěcha Kodeta z cyklu "Večery nad Božím slovem" s názvem „Staronové učení“.

více

  |   Sekce: PŘEDNÁŠKY

(16.3.2020)

Kdo je nevidomý a kdo vidoucí? (4. neděle postní A)

Kdo je nevidomý a kdo vidoucí? (4. neděle postní A)


1. čtení: 1. kniha Samuelova 16,1b.4a.6–7.10–13
2. čtení: Efesanům 5,8–14
Evangelium: Jan 9,1–41

více

  |   Sekce: UVEDENÍ DO NEDĚLE

(14.3.2020)

Modlitba je světlem duše

Modlitba je světlem duše


Modlitba, rozmluva s Bohem, je největší dobro. Znamená totiž společenství a jednotu s Bohem.

více

  |   Sekce: DUCHOVNÍ ŽIVOT

(12.3.2020)

3. neděle postní (A) - videoúvod

3. neděle postní (A) - videoúvod

Jan 4,5–42: Ježíš přišel k samařskému městu zvanému Sychar, blízko pole, které kdysi odkázal Jakub svému synu Josefovi. Tam byla Jakubova studna. Ježíš, unavený chůzí, posadil se - tak (jak byl) - u té studny. Bylo kolem poledne. více

  |   Sekce: ÚVODY DO NEDĚLÍ

(10.3.2020)

Vejdi do své komůrky

Vejdi do své komůrky

Mt 6,5-8: Ježíš řekl svým učedníkům: Když se modlíte, nebuďte jako pokrytci.

více

  |   Sekce: HAVELNICE


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

Kontakt na správce stránek: webmaster(@)vojtechkodet.cz