Články

(24.2.2020)

Boj s pokušeními (1. neděle postní A)

Boj s pokušeními (1. neděle postní A)


1. čtení: 1. kniha Mojžíšova 2,7–9; 3,1–7
2. čtení: Římanům 5,12–19
Evangelium: Matouš 4,1–11


více

  |   Sekce: UVEDENÍ DO NEDĚLE

(22.2.2020)

Naše honba za „duchovním životem"

Naše honba za „duchovním životem"


Wilfrid Stinissen (*1927)

více

  |   Sekce: DUCHOVNÍ ŽIVOT

(20.2.2020)

7. neděle v mezidobí (A) - videoúvod

7. neděle v mezidobí (A) - videoúvod

Mt 5,38-48: Ježíš řekl svým učedníkům: „Slyšeli jste, že bylo řečeno: `Oko za oko, a zub za zub'. více

  |   Sekce: ÚVODY DO NEDĚLÍ

(18.2.2020)

Šťastný dlužník

Šťastný dlužník

Další, již šestnáctá přednáška P. Vojtěcha Kodeta z cyklu "Večery nad Božím slovem" s názvem „Šťastný dlužník“.

více

  |   Sekce: PŘEDNÁŠKY

(17.2.2020)

Láska všechno omlouvá, všemu věří, nikdy nad ničím nezoufá, všecko vydrží (7. neděle v mezidobí A)

Láska všechno omlouvá, všemu věří, nikdy nad ničím nezoufá, všecko vydrží (7. neděle v mezidobí A)


1. čtení: Leviticus 19,1-2.17-18
2. čtení: 1. list Korinťanům 3,16-23
Evangelium: Matouš 5,38-48

více

  |   Sekce: UVEDENÍ DO NEDĚLE

(15.2.2020)

Svatební písně

Svatební písně
(Jan od sv. Samsona)

Texty, které zde předkládáme, dávají nahlédnout do nitra slepého řeholního bratra Jana od sv. Samsona. Nejde o naukové výpovědi o Bohu, ale o obrazy, které vystupují z jeho nitra a vypovídají o jeho hlubokém spojení s Bohem skrze živou víru a osobní důvěrnou lásku. Paradoxně právě tento ‚slepec' nám otvírá oči pro Boha, který je Tajemstvím vpravdě nevýslovným, a zve nás k touze růst ve vztahu k Němu ne podle míry, kterou si určujeme sami, ale kterou nám určil Bůh.

více

  |   Sekce: KARMEL

(13.2.2020)

6. neděle v mezidobí (A) - videoúvod

6. neděle v mezidobí (A) - videoúvod

Mt 5,17-37: Ježíš řekl svým učedníkům: „Nemyslete, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. více

  |   Sekce: ÚVODY DO NEDĚLÍ

(11.2.2020)

Vy jste sůl země

Vy jste sůl země

Mt 5,13-16: Ježíš řekl svým učedníkům: „Vy jste sůl země. Jestliže však sůl ztratí chuť, čím bude osolena?

více

  |   Sekce: KÁZÁNÍ

(10.2.2020)

Poslední věci (6. neděle v mezidobí A)

Poslední věci (6. neděle v mezidobí A)


1. čtení: Sirachovec 15,15-20
2. čtení: 1. list Korinťanům 2,6-10
Evangelium: Matouš 5,17-37

více

  |   Sekce: UVEDENÍ DO NEDĚLE

(8.2.2020)

Pane, dej mi bdělé srdce

Pane, dej mi bdělé srdce


Modlitba sv. Tomáše Akvinského (+1274)

více

  |   Sekce: MODLITBY SVĚTCŮ

(6.2.2020)

5. neděle v mezidobí (A) - videoúvod

5. neděle v mezidobí (A) - videoúvod

Mt 5,13-16: Ježíš řekl svým učedníkům: „Vy jste sůl země. Jestliže však sůl ztratí chuť, čím bude osolena? K ničemu se už nehodí, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže se skrýt město položené na hoře. A když se svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádobu, ale na podstavec, takže svítí všem v domě. Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích.“ více

  |   Sekce: ÚVODY DO NEDĚLÍ

(4.2.2020)

Blahoslavení, kdo Boží Slovo slyší a zachovávají

Blahoslavení, kdo Boží Slovo slyší a zachovávají

Přednáška zazněla na závěr duchovních cvičení pro komunitu trapistů v Novém Dvoře dne 9. listopadu 2019. více

  |   Sekce: BOŽÍ SLOVO, PŘEDNÁŠKY


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

Kontakt na správce stránek: webmaster(@)vojtechkodet.cz