Články

(2.7.2015)

Kázání z 13. neděle v mezidobí B (Mk 5,21-43)

Kázání z 13. neděle v mezidobí B (Mk 5,21-43)

Ježíš se vrátil lodí na druhý břeh a už se kolem něho shromáždil velký zástup. Když byl ještě na břehu moře, přišel k němu jeden z představených synagogy, jmenoval se Jairos. Jak ho uviděl, padl mu k nohám a snažně ho prosil: "Moje dceruška umírá. Pojď, vlož na ni ruce, aby byla zachráněna a žila." Ježíš s ním odešel. Velký zástup šel za ním a tlačili se na něj.

více

  |   Sekce: KÁZÁNÍ

(1.7.2015)

Slyšte Slovo, které od Boha přišlo (Slavnost sv. Cyrila a Metoděje B)

Slyšte Slovo, které od Boha přišlo (Slavnost sv. Cyrila a Metoděje B)


Iz 61,1-3a;
2 Kor 4,1-2.5-7;
Lk 10,1-9

více

  |   Sekce: UVEDENÍ DO NEDĚLE

(30.6.2015)

Bezmoc lásky - Lk 15

Bezmoc lásky - Lk 15

Jaké to asi muselo být, když Ježíš mluvil k učedníkům o svém Otci? Kolik v jeho hlase muselo být úžasu, úcty, lásky...tak, jako když mluvím o někom, koho si nesmírně vážím, koho miluji.. Jak asi zářila při těch slovech Ježíšova tvář - a jak zářila, když mluvil o otci z nám tak známého podobenství o marnotratném synu?

více

  |   Sekce: VIDEA

(29.6.2015)

Modlitba před dovolenou

Modlitba před dovolenou

Pane, Ty ses dovedl vydat až do konce svých sil pro druhé,
když byl k tomu čas -
ale Ty ses dovedl také zastavit a odpočívat,
když k tomu byl čas.

více

  |   Sekce: RŮZNÉ

(27.6.2015)

Někdo žije své křesťanství jako pohanské náboženství

Někdo žije své křesťanství jako pohanské náboženství

Mnozí z nás vyrůstali v křesťanské rodině a osvojili si náboženské zvyklosti dřív, než si vůbec stačili položit otázku, co to vlastně znamená být křesťanem. Jiní objevili křesťanství až jako dospělí, takže nejsou tolik v zajetí zvykovosti. A přece, i jim se může stát, že se život víry s celou svou novostí scvrkne na jakousi luxusní „půdní vestavbu“, která má své přesně vymezené místo, ale mnoha oblastí praktického života se vlastně nedotýká.


více

  |   Sekce: DUCHOVNÍ ŽIVOT

(25.6.2015)

V modlitbě neusilujte o pěkné a vzletné výrazy

V modlitbě neusilujte o pěkné a vzletné výrazy

Jste-li v radostné náladě, hleďte na zmrtvýchvstalého Pána... jste-li smutné a v neútěše, hleďte na Pána v Getsemanské zahradě... Mluvte s ním o všem; jenom neusilujte o pěkné a vzletné výrazy, ale mluvte s ním prostými slovy tryskajícími přímo ze srdce. (sv. Terezie od Ježíše)

více

  |   Sekce: DUCHOVNÍ ŽIVOT

(23.6.2015)

Dar otcovství

Dar otcovství

Právě v rodině se Bůh chce lidem zjevit takový, jaký skutečně je - pevný moudrý, plný slitování a lásky. Bůh sám ale také stanovil řád v lidské rodině - a my sami vnímáme, že role otce jako pevné a laskavé autority, zástupce Boha v rodině se nám současným lidem z tohoto řádu někam jakoby úplně vytratila. Jednoduchá řešení neexistují, ale je dobré vědět, co nám může pomoci.

více

  |   Sekce: PŘEDNÁŠKY, RODINA A MANŽELSTVÍ

(22.6.2015)

Poslední nepřítel: smrt (13. neděle v mezidobí B)

Poslední nepřítel: smrt (13. neděle v mezidobí B)


Kniha Moudrosti 1,13–15; 2,23–25;
2. list Korinťanům 8,7.9.13–15;
Marek 5,21–43

více

  |   Sekce: UVEDENÍ DO NEDĚLE

(20.6.2015)

Modlitba papeže Františka pro Svatý rok milosrdenství

Modlitba papeže Františka pro Svatý rok milosrdenství


Z podnětu papeže Františka začne 8. prosince 2015 mimořádný Svatý rok milosrdenství. Připravil pro něj tuto modlitbu:

více

  |   Sekce: RŮZNÉ

(18.6.2015)

Terezie z Avily - učitelka vnitřní modlitby

Terezie z Avily - učitelka vnitřní modlitby

V sobotu 13. června 2015 proběhla už tradiční pouť karmelských terciářů v Kostelním Vydří.
P. Norbert J. Žuška, O.Carm během pouti představil sv. Terezii od Ježíše jako "Učitelku vnitřní modlitby". více

  |   Sekce: KARMEL, PŘEDNÁŠKY, SVATÍ - BOŽÍ PŘÁTELÉ

(16.6.2015)

Kázání na text Mk 3,20-35

Kázání na text Mk 3,20-35

(Záznam kázání na text evangelia během večera chval z kostela sv. Havla v Praze v červnu 2015)

Mk 3,20-35: Ježíš vešel do jednoho domu a znovu se shromáždil zástup (lidu), takže se nemohli ani najíst. Jakmile o tom uslyšeli jeho příbuzní, vypravili se, aby se ho zmocnili; říkalo se totiž, že se pomátl na rozumu. Učitelé Zákona, kteří přišli z Jeruzaléma, tvrdili (o Ježíšovi): "Je posedlý Belzebubem. Vyhání zlé duchy s pomocí vládce zlých duchů." Zavolal si je a mluvil k nim v podobenstvích: "Jak může satan vyhánět satana? Je-li království v sobě rozdvojeno, takové království nemůže obstát. Je-li dům v sobě rozdvojen, takový dům nebude moci obstát. Jestliže satan vystoupil proti sobě a je rozdvojen, nemůže obstát, ale je s ním konec. Nikdo přece nemůže vniknout do domu siláka a uloupit jeho věci, jestliže toho siláka napřed nespoutá. Teprve potom mu dům může vyloupit. Amen, pravím vám: Všechno bude lidem odpuštěno, hříchy i rouhání, kterých se dopustili. Kdo by se však rouhal Duchu svatému, nedojde odpuštění navěky, ale bude vinen ... více

  |   Sekce: HAVELNICE

(15.6.2015)

Ještě nemáte víru? (12. neděle v mezidobí B)

Ještě nemáte víru? (12. neděle v mezidobí B)


Job 38,1.8–11;
2. Korinťanům 5,14–17;
Marek 4,35–41

více

  |   Sekce: UVEDENÍ DO NEDĚLE


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

Kontakt na správce stránek: webmaster(@)vojtechkodet.cz 

Všechna práva vyhrazena © 2020 NETservis s.r.o.