Články

(11.6.2015)

Ze srdce Páně s důvěrou čerpám to, čeho se mi nedostává

Ze srdce Páně s důvěrou čerpám to, čeho se mi nedostává


Z kázání sv. Bernarda, opata
(Sermo 61, 3-5: Opera omnia, 1839, 1, 2, 3033)

více

  |   Sekce: DUCHOVNÍ ŽIVOT

(9.6.2015)

Uzdravuje Ježíš i dnes?

Uzdravuje Ježíš i dnes?

Jan 5,1-9: "Potom byly židovské svátky a Ježíš se vydal do Jeruzaléma. V Jeruzalémě je u Ovčí brány rybník, hebrejsky zvaný Bethesda, a u něho pět sloupořadí. V nich lehávalo množství nemocných, slepých, chromých a ochrnutých. Neboť anděl Páně čas od času sestupoval do rybníka a vířil vodu; kdo první po tom zvíření vstoupil do vody, býval uzdraven, ať trpěl kteroukoli nemocí. Byl tam i jeden člověk, nemocný již třicet osm let. Když Ježíš spatřil, jak tam leží, a poznal, že je už dlouho nemocen, řekl mu: „Chceš být zdráv?“ Nemocný mu odpověděl: „Pane, nemám nikoho, kdo by mě donesl do rybníka, jakmile se voda rozvíří. Než se tam sám dostanu, jiný mě předejde.“ Ježíš mu řekl: „Vstaň, vezmi své lože a choď!“ A hned byl ten člověk uzdraven; vzal své lože a chodil."

více

  |   Sekce: PŘEDNÁŠKY

(8.6.2015)

Smím přebývat v Hospodinově domě po všechny dny svého života (11. neděle v mezidobí B)

Smím přebývat v Hospodinově domě po všechny dny svého života (11. neděle v mezidobí B)


Ezechiel 17,22-24;
2. list Korinťanům 5,6-10;
Marek 4,26-34

více

  |   Sekce: UVEDENÍ DO NEDĚLE

(6.6.2015)

Bůh, který mluví

Bůh, který mluví


Vyjádření "na počátku bylo Slovo" obsahuje jako v zárodku celé budoucí učení o Trojici. Říká, že Bůh Bible je jediný, ale ne osamělý, že je vztahem, komunikací, protože není slovem, které by nepředpokládalo rozmlouvajícího, které by nepředpokládalo "ty".

více

  |   Sekce: BOŽÍ SLOVO

(4.6.2015)

Moji Tři, moje Všecko

Moji Tři, moje Všecko


Alžběta od Nejsvětější Trojice (1880-1906) více

  |   Sekce: MODLITBY SVĚTCŮ

(2.6.2015)

Naděje pro každého

Naděje pro každého


Měli jsme někdy v životě chvíle, kdy se o nás pokoušela beznaděj, zoufalství, nebo jsme nad někým zlomili hůl? Příběh o marnotratném synu - či spíše milosrdném otci - je jedním z nejznámějších a nejvzácnějších textů, které Ježíš pověděl svým učedníkům - a mluví právě o těch, kteří v určitém období života tu naději ztratili.

více

  |   Sekce: PŘEDNÁŠKY

(1.6.2015)

Ježíšova nová rodina (10. neděle v mezidobí B)

Ježíšova nová rodina (10. neděle v mezidobí B)


1. Mojžíšova 3,9–15;
2. Korinťanům 4,13 – 5,1;
Marek 3,20–35

více

  |   Sekce: UVEDENÍ DO NEDĚLE

(30.5.2015)

Ďábel existuje a je třeba o něm mluvit,

Ďábel existuje a je třeba o něm mluvit,

říká exorcista o. Cesar Truqui.

více

  |   Sekce: OKULTISMUS, ROZHOVORY

(28.5.2015)

Modlíme se kvůli sobě či kvůli Bohu?

Modlíme se kvůli sobě či kvůli Bohu?

Wilfrid Stinissen

více

  |   Sekce: DUCHOVNÍ ŽIVOT, KARMEL

(26.5.2015)

Proč se nám nedaří evangelizovat V.

Proč se nám nedaří evangelizovat V.

O čem vlastně tedy je celé zvěstování evangelia a jak se nás to osobně týká? A proč jsme někdy tak nesnadným nástrojem v rukou Božích? Jonáš dostal po svém útěku před Bohem novou šanci - a i my ji dostáváme podruhé a stále znovu. Novou šanci zvěstovat slovo Boží a přinášet dotek lásky Boží každému člověku - to, k čemu povolal Pán každého z nás.

více

  |   Sekce: PŘEDNÁŠKY

(25.5.2015)

Proč věříme v Trojici (Slavnost Nejsvětější Trojice B)

Proč věříme v Trojici (Slavnost Nejsvětější Trojice B)


1. čtení: 5. kniha Mojžíšova 4,32–34.39–40
2. čtení: Římanům 8,14–17
Evangelium: Matouš 28,16–20


více

  |   Sekce: UVEDENÍ DO NEDĚLE

(23.5.2015)

Tři základní prosby k Duchu svatému

Tři základní prosby k Duchu svatému


P. Pio z Pietrelciny (*25. května 1887 – +23. září 1968)


Je třeba, abychom Ducha svatého prosili zejména o to, aby nás osvítil ohledně tří základních pravd.


více

  |   Sekce: DUCH SVATÝ, K DUCHU SVATÉMU, MODLITBY SVĚTCŮ


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

Kontakt na správce stránek: webmaster(@)vojtechkodet.cz 

Všechna práva vyhrazena © 2020 NETservis s.r.o.