Články

(28.4.2015)

Kázání 4. neděle velikonoční (B) na text Jan 10,11–18

Kázání 4. neděle velikonoční (B) na text Jan 10,11–18

Jan 10,11–18: Ježíš řekl: "Já jsem pastýř dobrý! Dobrý pastýř dává za ovce svůj život. Kdo je najatý za mzdu a není pastýř a jemuž ovce nepatří, (jak) vidí přicházet vlka, opouští ovce a dává se na útěk - a vlk je uchvacuje a rozhání - vždyť (kdo) je najatý za mzdu, tomu na ovcích nezáleží. Já jsem dobrý pastýř; znám svoje (ovce) a moje (ovce) znají mne, jako mne zná Otec a já znám Otce; a za ovce dávám svůj život. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. Také ty musím přivést; a uposlechnou mého hlasu a bude jen jedno stádce, jen jeden pastýř. Proto mě Otec miluje, že dávám svůj život, a zase ho přijmu nazpátek. Nikdo mi ho nemůže vzít, ale já ho dávám sám od sebe. Mám (moc) život dát a mám moc ho zase přijmout. Takový příkaz jsem dostal od svého Otce."

více

  |   Sekce: KÁZÁNÍ

(27.4.2015)

„Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti“ (5. neděle velikonoční B)

„Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti“ (5. neděle velikonoční B)


1. čtení: Skutky 9,26–31
2. čtení: 1. list Janův 3,18–24
Evangelium: Jan 15,1–18


více

  |   Sekce: UVEDENÍ DO NEDĚLE

(25.4.2015)

Můj uchvácený duch pozoruje Tvá díla

Můj uchvácený duch pozoruje Tvá díla

Marie od Ukřižovaného Ježíše (1846-1878)
Vše ať Ho chválí, vše ať Ho chválí!
Kdo má Boha, má všechno!

více

  |   Sekce: KARMEL

(23.4.2015)

Poselství k Roku zasvěceného života

Poselství k Roku zasvěceného života

Rok zasvěceného života, který začal před několika měsíci, je také pro nás karmelitány příležitostí k reflexi některých základních aspektů našeho života a charismatu.

více

  |   Sekce: KARMEL

(21.4.2015)

Proč se nám nedaří evangelizovat III.

Proč se nám nedaří evangelizovat III.

Reakce Jonáše na Hospodinovo volání byla jednoznačná - vstal a udělal všechno, aby uprchl od Hospodina, od Boží tváře. I my jsme pozváni žít pod pohledem toho, který nás volá každý den k životu - a každá naše neposlušnost Bohu je stejným útěkem a vystavením se situaci, kterou vlastně vůbec sami nemůžeme zvládnout.

více

  |   Sekce: PŘEDNÁŠKY

(20.4.2015)

Dobrý Pastýř (4. neděle velikonoční B)

Dobrý Pastýř (4. neděle velikonoční B)


1. čtení: Skutky 4,8-12
2. čtení: 1. Janův 3,1–2
Evangelium: Jan 10,11–18


více

  |   Sekce: UVEDENÍ DO NEDĚLE

(18.4.2015)

Rozhovor o modlitbě

Rozhovor o modlitbě


Rozhovor s P.Vojtěchem Kodetem o osobní modlitbě.

více

  |   Sekce: ROZHOVORY

(15.4.2015)

Tvář Milosrdenství

Tvář Milosrdenství


Bula, kterou papež František vyhlásil mimořádný Svatý rok Milosrdenství

více

  |   Sekce: CÍRKEV A SVĚT

(14.4.2015)

Proč se nám nedaří evangelizovat II.

Proč se nám nedaří evangelizovat II.

Když Bůh volá proroka Jonáše k tomu, aby vstal a šel a hlásal, Jonáš slyší a rozumí, ale udělá pravý opak. Dříve, než Jonášovo jednání posoudíme a odsoudíme, je ale možná na místě upřímně si přiznat, že i my jsme mnohokrát velmi dobře v životě poznali a věděli, co je správné - a konali jsme něco úplně jiného.

více

  |   Sekce: PŘEDNÁŠKY

(13.4.2015)

Svědkové jeho vzkříšení (3. neděle velikonoční B)

Svědkové jeho vzkříšení (3. neděle velikonoční B)


1. čtení: Skutky apoštolů 3,13–15.17–19
2. čtení: 1. list Janův 2,1–5a
Evangelium: Lukáš 24,35–48


více

  |   Sekce: UVEDENÍ DO NEDĚLE

(11.4.2015)

Modlitba ústní i rozjímavá

Modlitba ústní i rozjímavá


Sv. Terezie od Ježíše (1515-1582)

více

  |   Sekce: DUCHOVNÍ ŽIVOT, KARMEL, SVATÍ - BOŽÍ PŘÁTELÉ


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

Kontakt na správce stránek: webmaster(@)vojtechkodet.cz 

Všechna práva vyhrazena © 2020 NETservis s.r.o.