Články

(9.4.2015)

Účel nesvětí prostředky – rozhovor o léčitelství

Účel nesvětí prostředky – rozhovor o léčitelství


Rozhovor s P. Vojtěchem Kodetem O.Carm. pro Katolický týdeník 12/2015.


více

  |   Sekce: ROZHOVORY

(7.4.2015)

Proč se nám nedaří evangelizovat I.

Proč se nám nedaří evangelizovat I.

Co se nám vybaví, když se řekne evangelizace? Jaký z toho slova máme my sami osobně pocit? Možná nijak příjemný - co by mělo být pozitivního na tom, "nahánět" další lidi do církve, nutit někoho k něčemu, přesvědčovat o "naší" pravdě? Ale zde opravdu vůbec nejde o to, mluvit lidem do života a vysvětlovat jim, jak by měli věci dělat - na to není nikdo zvědavý. V centru evangelizace stojí poznání - v prvé řadě ale naše vlastní.

více

  |   Sekce: PŘEDNÁŠKY

(6.4.2015)

Setkání se Vzkříšeným (2. neděle velikonoční B)

Setkání se Vzkříšeným (2. neděle velikonoční B)


1. čtení: Skutky 4,32–35
2. čtení: 1. Janův 5,1–6
Evangelium: Jan 20,19–31


více

  |   Sekce: UVEDENÍ DO NEDĚLE

(4.4.2015)

Kázání Zelený čtvrtek (B) na text Jan 13,1-15

Kázání Zelený čtvrtek (B) na text Jan 13,1-15

Jan 13,1-15: Bylo před velikonočními svátky. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, kdy měl přejít z tohoto světa k Otci. A protože miloval svoje, kteří byli ve světě, projevil jim lásku až do krajnosti. Bylo to při večeři. Ďábel už vnukl Jidáši Iškariotskému, synu Šimonovu, myšlenku, aby ho zradil. Ježíš věděl, že mu dal Otec všechno do rukou a že vyšel od Boha a vrací se k Bohu.

více

  |   Sekce: KÁZÁNÍ

(2.4.2015)

Postní obnova: Vjezd do Jeruzaléma (Jan 12,12-16)

Postní obnova: Vjezd do Jeruzaléma (Jan 12,12-16)


Květná nebo též Pašijová neděle je označení pro šestou a zároveň poslední neděli postní. Připomíná jednak slavný Ježíšův vjezd do Jeruzaléma a zároveň se při bohoslužbách předčítá zpráva o umučení Ježíše Krista (tzv. pašije, z latinského passio - utrpení). Název svátku je odvozen od kvetoucích ratolestí, které mají připomínat palmové větve, jimiž lid vítal Ježíše při jeho vjezdu do Jeruzaléma před velikonocemi.

více

  |   Sekce: POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA 2015

(31.3.2015)

Pokušení dnešní doby

Pokušení dnešní doby

Ježíšova pokušení na poušti, o kterých čteme v evangeliu na začátku každé postní doby, úzce souvisí s pokušeními našimi. Pán vzal na sebe celou naši lidskou přirozenost a vše lidské prožil sám na sobě - z lásky k nám. A nás zve k tomu, abychom se zlem nebojovali sami, protože ani on nebojoval sám, ale celý svůj život prožil v úplné poslušnosti Otci a v závislosti na Něm.

více

  |   Sekce: OKULTISMUS, PŘEDNÁŠKY

(30.3.2015)

„Pán skutečně vstal!“ (Slavnost Zmrtvýchvstání Páně B)

„Pán skutečně vstal!“ (Slavnost Zmrtvýchvstání Páně B)


1. čtení: Skutky 10,34a.37–43
2. čtení: Kolosanům 3,1–4
Evangelium: Lukáš 24,13–35

více

  |   Sekce: UVEDENÍ DO NEDĚLE

(29.3.2015)

Postní obnova: Vzkříšení Lazara (Jan 11,1-45)

Postní obnova: Vzkříšení Lazara (Jan 11,1-45)V blízkosti Velikonoc nás církev vybízí k rozjímání nad velkým znamením Lazarova vzkříšení, které předznamenalo vzkříšení Ježíšovo. Liturgie 5. neděle postní nám sama dává k dispozici klíč, kterým si máme otevřít dveře k pochopení úryvku dnešního evangelia, jež jsme právě slyšeli. V prefaci této neděle se říká: „Ježíš Kristus je naše vzkříšení a život; slitovává se nad námi a má s námi soucit jako se svým přítelem Lazarem; a jako jeho zavolal z hrobu, tak nás skrze křest volá ze smrti k životu.“

více

  |   Sekce: POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA 2015

(28.3.2015)

Důležitost mystiků pro církev

Důležitost mystiků pro církev


V současné době můžeme pozorovat zvýšený zájem o mystiku, a to i mezi lidmi jiných vyznání nebo dokonce lidmi nevěřícími. Jistě to pramení z touhy po zakoušení, prožitku, po kterém dnešní lidé tolik prahnou. Na druhou stranu se však my, lidé žijící v církvi, můžeme ptát, zda má mystika, či člověk – mystik nějaký význam pro nás ostatní, pro církev. Je to dar pro něj samého nebo je to i určitý druh služby, zvláštního povolání - vyvolení, které mu Bůh dává pro nás pro všechny? více

  |   Sekce: DUCHOVNÍ ŽIVOT, KARMEL, SVATÍ - BOŽÍ PŘÁTELÉ

(26.3.2015)

Jak hudba ovlivnila můj život (svědectví)

Jak hudba ovlivnila můj život (svědectví)

Když mi bylo šestnáct začala jsem poslouchat „tvrdší“ hudbu. Už si přesně nevzpomenu, kudy vedla má cesta k ní. Asi přes přátele, které jsem znala z komunity kolem fantasy literatury, kterou jsem v té době také hodně četla.

více

  |   Sekce: SVĚDECTVÍ

(24.3.2015)

Postní obnova: Uzdravení slepce (Jan 9,1-41)

Postní obnova: Uzdravení slepce (Jan 9,1-41)

Čtvrtá neděle postní, tzv. neděle „slepého od narození“, představuje Krista jako světlo světa. V liturgii se tento text předčítal po mnoho století při přípravě katechumenů na křest. U slepce se totiž jasně ukazuje růst víry: Ježíš je pro něj nejprve člověk, pak prorok poslaný od Boha a nakonec „Syn člověka a Pán“. Ježíš neotevřel pouze jeho vnější oči, ale především oči jeho srdce. Slepec uviděl světlo světa křestního zasvěcení.

Kdo je vlastně ten slepý z evangelia, který potřebuje uzdravení? „Jsme snad i my slepí?“, ptají se Ježíše farizeové na konci příběhu. Položili sice otázku, ale už nepřijali odpověď. Oni vědí, že vidí. Věděli i více věcí: věděli, že Ježíš je hříšník, protože uzdravil slepého v sobotu. ve skutečnosti vlastně nevěděli nic, ani že jsou slepí, ani kdo je Ježíš, ani že potřebují uzdravení. Na rozdíl od slepce, který věděl, že byl slepý a Ježíš mu otevřel oči, takže teď vidí. Když někdo tvrdí, že ví, nebo že vidí, to ještě nic ... více

  |   Sekce: POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA 2015

(23.3.2015)

Ode všech opuštěn (6. neděle postní B)

Ode všech opuštěn (6. neděle postní B)


1. čtení: Izaiáš 50,4–7
2. čtení: Filipanům 2,6–11
Evangelium: Marek 14,1 – 15,47


více

  |   Sekce: UVEDENÍ DO NEDĚLE


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

Kontakt na správce stránek: webmaster(@)vojtechkodet.cz 

Všechna práva vyhrazena © 2020 NETservis s.r.o.