Články

(19.3.2015)

Litanie ke svatému Josefovi

Litanie ke svatému Josefovi

  |   Sekce: LITANIE

(17.3.2015)

Kázání 4. neděle postní (B) na text Jan 3,14-21

Kázání 4. neděle postní (B) na text Jan 3,14-21

Jan 3,14-21: Ježíš řekl Nikodémovi: "Jako Mojžíš vyvýšil na poušti hada, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo věří, měl skrze něho život věčný. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. Kdo v něho věří, není souzen; kdo nevěří, už je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Soud pak záleží v tomto: Světlo přišlo na svět, ale lidé měli raději tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Každý totiž, kdo páchá zlo, nenávidí světlo a nejde ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. Kdo však jedná podle pravdy, jde ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu."

více

  |   Sekce: KÁZÁNÍ

(16.3.2015)

Filip (5. neděle postní B)

Filip (5. neděle postní B)


1. čtení: Jeremiáš 31,31–34
2. čtení: Žid 5,7-9
Evangelium: Jan 12,20–33


více

  |   Sekce: UVEDENÍ DO NEDĚLE

(14.3.2015)

Pobožnost ke svatým ranám

Pobožnost ke svatým ranám


Marii Martě Chambonové (1844-1907), laické sestře v klášteře Navštívení Panny Marie v Chambéry ve Francii, Pán Ježíš položil na srdce, aby obnovila pobožnost k jeho svatým ranám.

více

  |   Sekce: RŮZNÉ

(12.3.2015)

Postní obnova: Rozmluva se Samařankou (Jan 4,5-42)

Postní obnova: Rozmluva se Samařankou (Jan 4,5-42)

O třetí neděli postní se může každý rok číst evangelium o setkání Ježíše se samařskou ženou. Má se číst zvláště tam, kde se katechumeni připravují na křest, protože je v něm Ježíš představen jako dárce „živé vody“ a jako „pramen živé vody, tryskající do života věčného“. Toto evangelium bylo jedním z těch, které od nejstarších dob uvádělo katechumeny k poznání křtu jako zdroje pravého života, který nám daruje sám Ježíš. Pro nás je text tohoto evangelního příběhu velkou inspirací a cestou k poznání toho, co je v životě důležité, a k čemu nás Ježíš zve.

více

  |   Sekce: POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA 2015, VIDEA

(10.3.2015)

Pokání a odpuštění

Pokání a odpuštění

„Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu.“ (Mk 1,15)

více

  |   Sekce: PŘEDNÁŠKY

(9.3.2015)

Bůh nás miluje! (4. neděle postní B)

Bůh nás miluje! (4. neděle postní B)1. čtení: 2. kniha Kronik 36,14–16.19–23
2. čtení: List Efesanům 2,4–10
Evangelium: Jan 3,14–21


více

  |   Sekce: UVEDENÍ DO NEDĚLE

(7.3.2015)

Jaký má smysl modlit se křížovou cestu

Jaký má smysl modlit se křížovou cestu

Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem k Otci přislíbil Pán Ježíš svým učedníkům: „Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“ (Mt 28,20). Tím ale řekl totéž i všem generacím věřících, vždyť on žije a je „stejný včera i dnes i navěky“ (Žid 13,8). Každý z věřících v Krista na sobě může zakoušet jeho věrnost tomuto zaslíbení; stačí, že se mu s vírou otevře a spolehne se na něj.

více

  |   Sekce: DUCHOVNÍ ŽIVOT, RŮZNÉ

(5.3.2015)

Postní obnova: Proměnění Páně (Lk 9,28-36)

Postní obnova: Proměnění Páně (Lk 9,28-36)

Ve všech třech liturgických cyklech druhé neděle postní nalezneme evangelium o proměnění Páně, které nám ukazuje Ježíše, jehož tvář i celá bytost se proměňují tak, že z něho vyzařuje Otcova nevýslovná sláva, Duch svatý. Zde uvádíme podání této události podle sv. Lukáše:

více

  |   Sekce: POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA 2015

(3.3.2015)

Uvedení do křesťanské modlitby

Uvedení do křesťanské modlitby

Co je vlastně křesťanská modlitba? Co je pro mě, pro tebe? Modlíme se vůbec rádi? Možná se musíme i my sami se zahanbením přiznat, že nás některé modlitby unavují, ale jiné nás těší. Křesťanská modlitba předpokládá osobní vztah TY a JÁ, jedinečnou zkušenost s láskou Boží ke mně osobně, důvěru, že Bůh si mě vyvolil, ke mně mluví a naslouchá mi. Co je cílem naší modlitby a proč je ale tolik druhů modlitby? Jaké postavení v mém životě má Otče náš a proč je pro nás věřící tak důležitý?

více

  |   Sekce: PŘEDNÁŠKY

(2.3.2015)

Nová liturgie (3. neděle postní B)

Nová liturgie (3. neděle postní B)


1. čtení: Ex 20,1-17
2. čtení: 1 Kor 1,22-25
Evangelium: Jan 2,13-25


více

  |   Sekce: UVEDENÍ DO NEDĚLE

(28.2.2015)

Boží dveře jsou stále otevřené

Boží dveře jsou stále otevřené


Maria-Eugen od Dítěte Ježíše (Grialou) OCD (1894-1967)více

  |   Sekce: KARMEL


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

Kontakt na správce stránek: webmaster(@)vojtechkodet.cz 

Všechna práva vyhrazena © 2020 NETservis s.r.o.