Články

(26.2.2015)

Postní obnova: Pokušení Páně (Mt 4,1-14)

Postní obnova: Pokušení Páně (Mt 4,1-14)

První neděle postní má velmi významné místo v průběhu celého liturgického roku, protože skrze ni slavnostně vstupujeme do postní doby, a tudíž i do naší každoroční „pouti do Jeruzaléma“ společně s Ježíšem, abychom slavili Velikonoce. Každoročně se v tuto neděli předčítá v našich kostelech už od nejstarších dob příběh Ježíšových pokušení na poušti, který je pro nás velmi důležitý. Pro naše zamyšlení nám poslouží text z Matoušova evangelia:

více

  |   Sekce: POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA 2015

(24.2.2015)

Život ze Slova

Život ze Slova


"Oni odpověděli: „Nikdo nikdy takto nemluvil!“ (Jan 7, 46)

více

  |   Sekce: PŘEDNÁŠKY

(23.2.2015)

Námitka proti Bohu – bolest a utrpení (2. neděle postní B)

Námitka proti Bohu – bolest a utrpení (2. neděle postní B)


1. čtení: 1. kniha Mojžíšova 22,1–2.9a.10–13.15–18
2. čtení: List Římanům 8,31b–34
Evangelium: Marek 9,1–9


více

  |   Sekce: UVEDENÍ DO NEDĚLE

(22.2.2015)

Postní obnova: Modlitba, půst a almužna (Mt 6,1-6.16-18)

Postní obnova: Modlitba, půst a almužna (Mt 6,1-6.16-18)

Vydáváme se na cestu postní dobou, která se má vyznačovat nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. Tato duchovní obnova by měla být pro nás všechny pomocí k tomu, abychom ji dobře prožili a připravili se na slavení Velikonoc.

více

  |   Sekce: POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA 2015

(21.2.2015)

Poselství papeže Františka k postní době 2015

Poselství papeže Františka k postní době 2015


Posilněte svá srdce (Jak 5,8)

více

  |   Sekce: CÍRKEV A SVĚT

(19.2.2015)

Když se řekne půst?

Když se řekne půst?


Rozhovor s P. Vojtěchem Kodetem O.Carm. pro Katolický týdeník 7/2007.
Co si pod slovem půst vůbec v dnešní době představujeme, jak se k němu stavíme a co od něj očekáváme? A proč se tedy postit a jak se správně postit? Co od půstu máme očekávat? Nakolik je důležité, aby byl půst skutečně postem od jídla? Nemá stejný, nebo dokonce větší význam půst od různých zálib? Jaký má půst smysl?


více

  |   Sekce: DUCHOVNÍ ŽIVOT, ROZHOVORY

(17.2.2015)

Moje místo

Moje místo

Při Ježíšově předpovědi vlastního utrpení vyjadřuje dokonce i jeho učedník Petr naprosté nepochopení Ježíšových slov. Smýšlení Boží je ale stejně i pro nás častým kamenem úrazu, je nepochopitelné, "divné". Jenže Pán mluví o svém utrpení s tím, že chce, aby jej i s ním a takového učedníci přijali, a Petrovi na jeho starosti odpovídá stručně - jdi za mne. Ani naše místo není tam, kde Pána předbíháme a radíme mu, co a jak má dělat - protože ve skutečnosti nevíme vůbec nic a jen ve světle Ducha a v blízkosti Kristova srdce se postupně učíme rozumět těm nejzákladnějším věcem. Ale Bůh se dává poznat právě těm, kdo jsou ochotni si přiznat, že se mýlí dnes a budou se zítra mýlit zase...

více

  |   Sekce: PŘEDNÁŠKY

(16.2.2015)

Ježíšova pokušení (1. neděle postní B)

Ježíšova pokušení (1. neděle postní B)


1. čtení: 1. Mojžíšova 9,8–15
2. čtení: 1. Petrův 3,18–22
Evangelium: Marek 1,12–15


více

  |   Sekce: UVEDENÍ DO NEDĚLE

(13.2.2015)

2015 - Postní duchovní obnova (MP3)

2015 - Postní duchovní obnova (MP3)


Na pultech obchodů se objevila další novinka v podobě CD Vojtěcha Kodeta ve formátu MP3 s názvem "Postní duchovní obnova"

více

  |   Sekce: KNIHY A CD

(12.2.2015)

Když sebeláska nedostane potravu, zahyne hladem

Když sebeláska nedostane potravu, zahyne hladem


Wilfrid Stinissen (*1927)více

  |   Sekce: KARMEL

(10.2.2015)

Kázání z 5. neděle v mezidobí B (Mk 1,29-39)

Kázání z 5. neděle v mezidobí B (Mk 1,29-39)

Ježíš vyšel ze synagogy a vstoupil s Jakubem a Janem do Šimonova a Ondřejova domu. Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned mu o ní pověděli. Přistoupil, vzal ji za ruku a pozvedl ji. Tu jí horečka přestala a ona je obsluhovala. Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé. Celé město se shromáždilo u dveří. I uzdravil mnoho nemocných s rozličnými chorobami a vyhnal mnoho zlých duchů. Nedovoloval však zlým duchům mluvit, protože věděli, kdo je. Brzo ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel ven, zašel si na opuštěné místo a tam se modlil. Šimon se svými druhy se pustili za ním. Našli ho a řekli mu: "Všichni tě hledají!" Odpověděl jim: "Pojďme jinam, do blízkých městeček, abych i tam kázal, protože kvůli tomu jsem přišel." A procházel celou Galilejí, kázal v jejich synagogách a vyháněl zlé duchy.

více

  |   Sekce: KÁZÁNÍ

(9.2.2015)

„Chceš-li, můžeš mě očistit!“ (6. neděle v mezidobí B)

„Chceš-li, můžeš mě očistit!“ (6. neděle v mezidobí B)


1. čtení: 3. Mojžíšova 13,1-2.44-46
2. čtení: 1. Korinťanům 10,31 – 11,1
Evangelium: Marek 1,40-45více

  |   Sekce: UVEDENÍ DO NEDĚLE


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

Kontakt na správce stránek: webmaster(@)vojtechkodet.cz 

Všechna práva vyhrazena © 2020 NETservis s.r.o.