Články

(16.1.2015)

Modlitba v životě sv. Antonína

Modlitba v životě sv. Antonína


Mezi nejstarší dochované texty, které nám zachovaly svědectví o životě, myšlení a nauce prvních mnichů, patří především Život svatého Antonína.

více

  |   Sekce: DUCHOVNÍ ŽIVOT, SVATÍ - BOŽÍ PŘÁTELÉ

(15.1.2015)

Ranní modlitba malé Arabky

Ranní modlitba malé Arabky


Marie od Ukřižovaného Ježíše (1846-1878) více

  |   Sekce: MODLITBY SVĚTCŮ

(13.1.2015)

Obrácení a povolání (Mk 1,14-20)

Obrácení a povolání (Mk 1,14-20)

Málokdo z nás chce slyšet o obrácení, pokání, změně smýšlení...evokuje to v nás pocit, že se (zase) máme polepšit, že s námi něco není dobře. Ale obrácení je jedna z největších milostí, kterou Pán nabízí každému z nás. Ještě v ústech Jana Křtitele mají tato slova skutečně význam - změňte své chování. U Krista už to ale zcela nově znamená dovolit Bohu, aby vstoupil do života se mnou a já mohl žít s Ním, zříci se sebe a svého smýšlení ve prospěch Kristova smýšlení. Ne vylepšovat sebe, ale přijmout Ježíše místo sebe a učit se každý den přijímat jako dar všechno to, co Bůh už pro mne vykonal.

více

  |   Sekce: PŘEDNÁŠKY

(12.1.2015)

Tady jsem, volal jsi mě (2. neděle v mezidobí B)

Tady jsem, volal jsi mě (2. neděle v mezidobí B)


1. čtení: 1. kniha Samuelova 3,3b-10.19
2. čtení: 1. list Korinťanům 6,13c-15a.17-20
Evangelium: Jan 1,35-42
více

  |   Sekce: UVEDENÍ DO NEDĚLE

(11.1.2015)

Služebnice Boží, matka Marie Elekta od Ježíše (1605–1663)

Služebnice Boží, matka Marie Elekta od Ježíše (1605–1663)


Stejně, jako se v Písmu Boží aktivita vůči lidem zjevuje někdy slovy, jindy činy, tak i mezi Božími přáteli rozeznáváme některé, jejichž blízkost Bohu vytušíme spíše z jimi napsaných spisů, a jiné, u kterých nepřehlédnutelné Boží působení prosvítá především z jejich života a skutků.


více

  |   Sekce: SVATÍ - BOŽÍ PŘÁTELÉ

(9.1.2015)

Ondřej Corsini, sv. († 1374)

Ondřej Corsini, sv. († 1374)

Ondřej Corsini se narodil na počátku 14. století v aristokratické rodině ve Florencii, jako jedno z dvanácti dětí Mikuláše Corsini a Gemmy degli Stracciabende.

více

  |   Sekce: KARMEL, SVATÍ - BOŽÍ PŘÁTELÉ

(6.1.2015)

Setníkův služebník - Kázání na text Mt 8,5-13

Setníkův služebník - Kázání na text Mt 8,5-13


(Záznam kázání na text evangelia během večera chval z kostela sv. Havla v Praze v prosinci 2014)

Mt 8,5-13: Když přišel Ježíš do Kafarnaa, přistoupil k němu jeden setník s prosbou: »Pane, můj služebník leží doma ochrnulý a hrozně se trápí.« Ježíš mu řekl: »Přijdu a uzdravím ho.« Setník však odpověděl: »Pane, nezasloužím si, abys vešel do mého domu. Ale řekni jen slovo, a můj služebník bude uzdraven. Vždyť i já jsem člověk podřízený, ale mám pod sebou vojáky; řeknu jednomu: ‘jdi’, a jde, a jinému: ‘přijď ‘, a přijde, a svému služebníkovi: ‘udělej to’, a udělá to.« Když to Ježíš uslyšel, podivil se a řekl těm, kdo ho doprovázeli: »Amen, pravím vám: Takovou víru jsem v izraelském národě nenašel u nikoho. Ale říkám vám: Mnoho jich přijde od východu i od západu a zaujmou místo u stolu s Abrahámem, Izákem a Jakubem v nebeském království, ale synové království budou vyhnáni do temnot venku; tam bude pláč a skřípění zubů.« Setníkovi pak Ježíš řekl: »Jdi, a jak jsi uvěřil, tak ať se ti stane.« A služebník ... více

  |   Sekce: HAVELNICE

(5.1.2015)

Bůh se zjevuje národům (Slavnost Zjevení Páně B)

Bůh se zjevuje národům (Slavnost Zjevení Páně B)


1. čtení Izaiáš 60,1–6
2. čtení List Efesanům 3,2–3a. 5–6
Evangelium Matouš 2,1–12

více

  |   Sekce: UVEDENÍ DO NEDĚLE

(4.1.2015)

Novoroční předsevzetí papeže Františka

Novoroční předsevzetí papeže Františka


Devět bodů na rok 2015:

více

  |   Sekce: DUCHOVNÍ ŽIVOT

(3.1.2015)

Litanie k Nejsvětějšímu Jménu Ježíš

Litanie k Nejsvětějšímu Jménu Ježíš

Pane, smiluj se. - Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se. - Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se. - Pane, smiluj se.


více

  |   Sekce: LITANIE

(1.1.2015)

"Slovo bylo Bůh" (2. neděle po Narození Páně B)

"Slovo bylo Bůh" (2. neděle po Narození Páně B)


Sirachovec 24,1–4.12–16
Efesanům 1,3–6.15–18
Jan 1,1–18

více

  |   Sekce: UVEDENÍ DO NEDĚLE

(31.12.2014)

Možnost začít znovu

Možnost začít znovuJe umění začínat znovu, dokázat se odloučit od toho, co bylo. Možná se i našem životě stane něco rozhodujícího, opustíme-li všechno staré a zažité: to nám poskytne příležitost prohloubit společenství s Bohem. více

  |   Sekce: DUCHOVNÍ ŽIVOT


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

Kontakt na správce stránek: webmaster(@)vojtechkodet.cz 

Všechna práva vyhrazena © 2020 NETservis s.r.o.