Články

(29.12.2014)

Naplněné zaslíbení (Slavnost Matky Boží, Panny Marie B)

Naplněné zaslíbení (Slavnost Matky Boží, Panny Marie B)


Numeri 6,22–27
Gal 4,4–7
Lukáš 2,16–21

více

  |   Sekce: UVEDENÍ DO NEDĚLE

(27.12.2014)

Svatá rodina a Mláďátka

Svatá rodina a Mláďátka

Není to tak často, aby se svátek Svaté rodiny překrýval se svátkem Mláďátek. Oba jsou zařazeny do vánoční doby a nesou v sobě část společného poselství. Tento zvláštní souběh obou svátků mne vedl k zamyšlení, jak to dnes u nás vypadá na jedné straně s rodinou a na straně druhé s problémem týraných a násilně zabitých dětí.

více

  |   Sekce: RODINA A MANŽELSTVÍ

(26.12.2014)

Kázání na Boží hod vánoční (B) v Praze-Liboci

Kázání na Boží hod vánoční (B) v Praze-Liboci

J 1,1-18: Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a ten život byl světlem lidí. To světlo svítí v temnotě a temnota ho nepohltila. Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan. Přišel jako svědek, aby svědčil o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho.

více

  |   Sekce: KÁZÁNÍ

(23.12.2014)

Advent a vztahy mezi manžely

Advent a vztahy mezi manžely

Většina z těch, kdo žijí v manželství a mají rodiny, jsou lidé, kteří nežijí pravděpodobně jen pro sebe a nemyslí jen na sebe. Tak se nám mnohým ale může snadno stát, že i advent a svátky vyrábíme spíš pro druhé a sami "zůstáváme na suchu." Jenže to nejdůležitější v životě je na prvním místě zodpovědnost za můj vlastní život a hned potom za vztahy, a to na prvním místě k partnerovi či partnerce. Snadno se to zpřehází v tlaku pracovních a rodinných povinností....ale advent začíná tam, kde prožijeme nejprve tmu. Kde si člověk bytostně uvědomí, že potřebuje světlo a pomoc, kde si nelakuje věci na růžovo - a to ani v nejbližších vztazích...

více

  |   Sekce: PŘEDNÁŠKY, RODINA A MANŽELSTVÍ

(20.12.2014)

Zkoumejte

Zkoumejte

30. listopadu 2014, na první neděli adventní, začal Rok zasvěceného života, který bude zakončen v den 50. výročí vydání dokumentu Perfectae caritatis o obnově řeholního života, 21. listopadu 2015. Tento rok je vyhlášený papežem Františkem pro celou církev.

více

  |   Sekce: CÍRKEV A SVĚT

(18.12.2014)

Proč Ježíš nestačí

Proč Ježíš nestačí

Málokteré téma v křesťanství budí tolik emocí a tolik nepochopení, jako právě způsob úcty a vztah k Matce Boží. Asi i právě proto je to ale téma velmi důležité. Je možné, že je tomu tak třeba jen z nedostatku naší osobní zkušenosti, kdy se člověk na věci, se kterými zkušenost nemá, dívá z principu podezřívavě. Máme však možnost jít přímo k prameni. Možná teprve děláme první krůčky v životě s Pannou Marií, ale je třeba vzít vážně, že zde na zemi nikdo neznal Ježíše jako ona, nikdo mu nerozuměl jako ona, nikdo mu nebyl blíže než ona a nikdo se neúčastnil Jeho tajemství záchrany člověka tak, jako ona.

více

  |   Sekce: MARIA, PŘEDNÁŠKY

(16.12.2014)

Ztracený advent a nečekané Vánoce

Ztracený advent a nečekané Vánoce


Slyšel jsem nedávno promluvu, ve které se kazatel shromážděných lidí na úvod zeptal: „Jak se vám daří prožívat advent, jak se připravujete na oslavu Kristova narození, byli jste nebo jste bdělí? Daří se vám prožívat dobu adventní jako čas modlitby a čekání, připravovat cestu Pánu?“


více

  |   Sekce: DUCHOVNÍ ŽIVOT

(13.12.2014)

Vtělení v poezii sv. Jana od Kříže

Vtělení v poezii sv. Jana od Kříže


Slovem Božím je
Panna obtěžkána.
Cestou putuje,
bude přivítána?
(sv. Jan od Kříže)

více

  |   Sekce: KARMEL

(11.12.2014)

Apoštolský list papeže Františka k Roku zasvěceného života

Apoštolský list papeže Františka k Roku zasvěceného života

U příležitosti Roku zasvěceného života, který začal v celé církvi na 1. neděli adventní, napsal papež František svůj apoštolský list, který adresoval všem bratřím a sestrám žijícím zasvěcení pro Boha, jako jeden z těch, který sám toto zasvěcení také žije. Pro tento rok, který potrvá až do svátku Uvedení Páně do chrámu 2. února 2016, stanovil papež tři cíle: Dívat se na minulost s vděčností, prožívat přítomnost se zápalem a obejmout budoucnost s nadějí.

více

  |   Sekce: CÍRKEV A SVĚT

(9.12.2014)

Životní advent (katecheze pro seniory)

Životní advent (katecheze pro seniory)

Období stáří můžeme vnímat různě - třeba jako čas postupného ztrácení sil, přibývání nemocí, opuštěnosti, samoty...to je ale pouze jeden úhel pohledu. Naopak výhodou stáří je, že díky některým, i bolavým životním zkušenostem už člověk může v tomto období doopravdy poznat, že tím, kdo naplní jeho nejhlubší očekávání a touhy, tím, kdo mu dá tu největší útěchu, není na prvním místě druhý člověk, ale Bůh. To ale předpokládá nejen formální víru, kdy jsme celý život zvyklí se nějak pravidelně modlit a zajít na mši svatou, ale osobní vztah s Bohem. Ve stáří máme najednou prostor na spoustu věcí, které jsme dřív možná ani nepovažovali za důležité, ať už jde o prohloubení vztahu s Bohem, smíření se a odevzdání věcí, které se nám v životě nepovedly, nebo prostor pro vztahy a také pro službu těm, kteří už mají ještě méně sil než my. Pán nás touží přitisknout k sobě a každému z nás se jednou přiblíží jeho životní advent. Chci zůstat na konci svého života jen sám se sebou - nebo se svým ... více

  |   Sekce: PŘEDNÁŠKY

(7.12.2014)

Matka Vojtěcha - Vedena Duchem svatým

Matka Vojtěcha - Vedena Duchem svatým


6.12.2014 papež František schválil dekret o heroických ctnostech Boží služebnice Vojtěchy Hasmandové, generální představené Milosrdných sester sv. Karla Boromejského (1914-1988).

více

  |   Sekce: SVATÍ - BOŽÍ PŘÁTELÉ

(6.12.2014)

Touha po Bohu

Touha po BohuZe spisu »Proslogion« od svatého Anselma, biskupa (Cap. 1: Opera omnia, Edit. Schmitt, Seccovii, 1938, 1, 97-100) více

  |   Sekce: DUCHOVNÍ ŽIVOT


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

Kontakt na správce stránek: webmaster(@)vojtechkodet.cz 

Všechna práva vyhrazena © 2020 NETservis s.r.o.