Články

(29.12.2019)

Slavnost Matky Boží, Panny Marie (A) - videoúvod

Slavnost Matky Boží, Panny Marie (A) - videoúvod

Lk 2,16-21: Pastýři pospíchali do Betléma a nalezli Marii a Josefa i děťátko položené v jeslích. Když ho uviděli, vypravovali, co jim bylo o tom dítěti pověděno. Všichni, kdo to slyšeli, podivili se tomu, co jim pastýři vyprávěli. Maria však to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom. Pastýři se zas vrátili. Velebili a chválili Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno. Když uplynulo osm dní a dítě mělo být obřezáno, dali mu jméno Ježíš, jak ho nazval anděl, než bylo počato v mateřském lůně. více

  |   Sekce: ÚVODY DO NEDĚLÍ

(28.12.2019)

Smysl Vánoc

Smysl Vánoc

Lk 2,1-14: V těch dnech vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby se v celé říši provedlo sčítání lidu. To bylo první sčítání a konalo se, když byl v Sýrii místodržitelem Kvirinius. Šli tedy všichni, aby se dali zapsat, každý do svého města.

více

  |   Sekce: KÁZÁNÍ

(27.12.2019)

Mariino mateřství (Slavnost Matky Boží, Panny Marie A)

Mariino mateřství (Slavnost Matky Boží, Panny Marie A)

Lukáš 2,16–21: Pastýři pospíchali do Betléma a nalezli Marii a Josefa i děťátko položené v jeslích. Když ho uviděli, vypravovali, co jim bylo o tom dítěti pověděno. Všichni, kdo to slyšeli, podivili se tomu, co jim pastýři vyprávěli. Maria však to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom. Pastýři se zas vrátili. Velebili a chválili Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno. Když uplynulo osm dní a dítě mělo být obřezáno, dali mu jméno Ježíš, jak ho nazval anděl, než bylo počato v mateřském lůně.
více

  |   Sekce: UVEDENÍ DO NEDĚLE

(26.12.2019)

2019 - Malá poselství (stolní kalendář na rok 2020)

2019 - Malá poselství (stolní kalendář na rok 2020)

Oblíbené stolní kalendáře známého kněze, exercitátora a řeholníka Řádu karmelitánů P. Vojtěcha Kodeta jsou vhodným dárkem i praktickým pomocníkem při pracovních či soukromých aktivitách. Kalendář je již tradičně sestaven z autorových fotografií, doplněných jeho myšlenkami meditativního rázu na každý týden v roce.

více

  |   Sekce: KNIHY A CD

(25.12.2019)

Dějiny spásy, spása životních příběhů (Svátek Svaté rodiny A)

Dějiny spásy, spása životních příběhů (Svátek Svaté rodiny A)


1. čtení: Sirachovec 3,2–6.12–14
2. čtení: Kolosanům 3,12–21
Evangelium: Matouš 2,13–15.19–23

více

  |   Sekce: UVEDENÍ DO NEDĚLE

(24.12.2019)

Boží slovo a podání předků

Boží slovo a podání předků

Další, již čtrnáctá přednáška P. Vojtěcha Kodeta z cyklu "Večery nad Božím slovem" s názvem „Boží slovo a podání předků“.

více

  |   Sekce: PŘEDNÁŠKY

(23.12.2019)

„To bude pro vás znamením – děťátko položené v jeslích“ (Narození Páně A)

„To bude pro vás znamením – děťátko položené v jeslích“ (Narození Páně A)


1. čtení: Izaiáš 9,1–3.5–6
2. čtení: List Titovi 2,11–14
Evangelium: Lukáš 2,1–14

více

  |   Sekce: UVEDENÍ DO NEDĚLE

(21.12.2019)

Moje jsou nebesa a má je země

Moje jsou nebesa a má je země

Jeden z nejpůsobivějších textů ze spisku "Výroky o světle a lásce" od sv. Jana od Kříže. Nabízí vhled do autorovy osobní spirituality charakterizované odvážnou intimitou vztahu k Bohu, autentickou pokorou, vědomím Božího obdarování, ale i lidské velikosti a důstojnosti. více

  |   Sekce: KARMEL

(19.12.2019)

4. neděle adventní (A) - videoúvod

4. neděle adventní (A) - videoúvod

Mt 1,18-24: S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena s Josefem. Ale dříve než spolu začali bydlet, ukázalo se, že počala z Ducha svatého. Protože její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vydat pohaně, rozhodl se tajně se s ní rozejít. více

  |   Sekce: ÚVODY DO NEDĚLÍ

(17.12.2019)

"Blahoslavený, kdo se nade mnou nepohorší" (Mt 11,2-11)

"Blahoslavený, kdo se nade mnou nepohorší" (Mt 11,2-11)

Záznam promluvy z adventní duchovní obnovy v Břežanech u Znojma. více

  |   Sekce: PŘEDNÁŠKY

(16.12.2019)

Dají mu jméno Emanuel – „Bůh s námi“ (4. neděle adventní A)

Dají mu jméno Emanuel – „Bůh s námi“ (4. neděle adventní A)


1. čtení: Izaiáš 7,10–14
2. čtení: Římanům 1,1–7
Evangelium: Matouš 1,18–24

více

  |   Sekce: UVEDENÍ DO NEDĚLE

(14.12.2019)

Svatý Jan od Kříže (1542-1591)

Svatý Jan od Kříže (1542-1591)


Svatý Jan od Kříže, obecně známý jako „mystický učitel“, se narodil roku 1542 ve Fontiveros, malém kastilském městečku. Už něžný lidský příběh jeho rodičů byl pro Jana téměř předpovědí: tatínek, Gonzalo de Yepes, ze šlechtického toledského rodu, se oženil proti vůli svých bohatých příbuzných s Kateřinou Alvarezovou, chudou tkadlenou, do níž se zamiloval.


více

  |   Sekce: KARMEL, SVATÍ - BOŽÍ PŘÁTELÉ


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

Kontakt na správce stránek: webmaster(@)vojtechkodet.cz 

Všechna práva vyhrazena © 2020 NETservis s.r.o.