Články

(12.12.2019)

3. neděle adventní (A) - videoúvod

3. neděle adventní (A) - videoúvod

Mt 11,2-11: Jan (Křtitel) slyšel ve vězení o Kristových činech. Poslal tedy k němu své učedníky s dotazem: "Ty jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného?" Ježíš jim odpověděl: "Jděte a oznamte Janovi, co slyšíte a vidíte: slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se hlásá radostná zvěst. A blahoslavený, kdo se nepohorší nade mnou." více

  |   Sekce: ÚVODY DO NEDĚLÍ

(10.12.2019)

"Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království" (Mt 3,1-12)

"Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království" (Mt 3,1-12)

Záznam promluvy z adventní duchovní obnovy v Břežanech u Znojma. více

  |   Sekce: PŘEDNÁŠKY

(9.12.2019)

Jsi ten, který má přijít? (3. neděle adventní A)

Jsi ten, který má přijít? (3. neděle adventní A)


1. čtení: Izaiáš 35,1–6a.8a.10
2. čtení: List Jakubův 5, 7–10
Evangelium: Matouš 11,2–11

více

  |   Sekce: UVEDENÍ DO NEDĚLE

(5.12.2019)

2. neděle adventní (A) - videoúvod

2. neděle adventní (A) - videoúvod

Mt 3,1-12: V té době vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti: "Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království." Jan byl totiž ten, o němž řekl prorok Izaiáš: "Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!" . více

  |   Sekce: ÚVODY DO NEDĚLÍ

(3.12.2019)

"Bděte, protože nevíte, kdy váš Pán přijde" (Mt 24,37-44)

"Bděte, protože nevíte, kdy váš Pán přijde" (Mt 24,37-44)

Záznam promluvy z adventní duchovní obnovy v Břežanech u Znojma. více

  |   Sekce: PŘEDNÁŠKY

(2.12.2019)

Ježíšovi předchůdci (2. neděle adventní A)

Ježíšovi předchůdci (2. neděle adventní A)


1. čtení: Izaiáš 11,1–10
2. čtení: List Římanům 15,4–9
Evangelium: Matouš 3,1–12
více

  |   Sekce: UVEDENÍ DO NEDĚLE

(28.11.2019)

1. neděle adventní (A) - videoúvod

1. neděle adventní (A) - videoúvod

Mt 24,37-40: Ježíš řekl svým učedníkům: "Až přijde Syn člověka, bude to právě tak jako v době Noemově: Jako totiž v době před potopou (lidé) jedli a pili, ženili se a vdávali až do dne, kdy Noe vstoupil do archy, a nic netušili, až přišla potopa a všechny zachvátila, právě tak to bude, až přijde Syn člověka. více

  |   Sekce: ÚVODY DO NEDĚLÍ

(26.11.2019)

Zachráněný Zacheus

Zachráněný Zacheus

Lk 19,1-10: Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. Tam byl muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký boháč; toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je, ale poněvadž byl malé postavy, nemohl ho pro zástup spatřit.

více

  |   Sekce: HAVELNICE

(25.11.2019)

Očekávání Pánova příchodu (1. neděle adventní A)

Očekávání Pánova příchodu (1. neděle adventní A)


1. čtení Izaiáš 2,1–5
2. čtení Římanům 13,11–14a
Evangelium Matouš 24,37–44více

  |   Sekce: UVEDENÍ DO NEDĚLE

(23.11.2019)

Dovolte Božímu slovu, aby vás vysvobodilo

Dovolte Božímu slovu, aby vás vysvobodilo

Vymaňte se z provazů, kterými jste spoutáni. Vaše myšlenky, vaše vlastní přesvědčení a vaše sklony vás spoutávají jako lana, která drží loď u mola. Lana ji sice zajišťují, ale nedovolí jí vyplout na moře.

více

  |   Sekce: DUCHOVNÍ ŽIVOT

(21.11.2019)

Slavnost Ježíše Krista Krále (C) - videoúvod

Slavnost Ježíše Krista Krále (C) - videoúvod

Lk 23,35-43: Když Ježíše ukřižovali, členové velerady se mu vysmívali: „Jiným pomohl, ať pomůže sám sobě, je-li Mesiáš, Boží Vyvolený.“ více

  |   Sekce: ÚVODY DO NEDĚLÍ

(20.11.2019)

2019 - Nedělní promluvy A

2019 - Nedělní promluvy A

Jsme pozváni Ježíšovo slovo poznávat, přebývat v něm, mít k němu důvěrný vztah. Toto slovo nás totiž připodobňuje Ježíši, postupně mění naše smýšlení v jeho smýšlení a uvádí nás do hlubšího poznání Ježíše, a tím také do hlubšího poznání nás samotných, naší důstojnosti, smyslu našeho života a našeho poslání. (z úvodu)

více

  |   Sekce: KNIHY A CD


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

Kontakt na správce stránek: webmaster(@)vojtechkodet.cz 

Všechna práva vyhrazena © 2020 NETservis s.r.o.