Články

(29.10.2019)

Jak žít sexualitu jako dar

Jak žít sexualitu jako dar

Přednáška zazněla během víkendu pro mladé v Tuchoměřicích dne 12. 10. 2019. více

  |   Sekce: PŘEDNÁŠKY

(28.10.2019)

„Boží slávou je živý člověk“ (31. neděle v mezidobí C)

„Boží slávou je živý člověk“ (31. neděle v mezidobí C)


1. čtení Kniha Moudrosti 11,22–12,2
2. čtení 2. list Soluňanům 1,11–2,2
Evangelium Lukáš 19,1–10více

  |   Sekce: UVEDENÍ DO NEDĚLE

(26.10.2019)

Modlitba zasvěcení se Ježíšovi

Modlitba zasvěcení se Ježíšovi

(od jedné životem zraněné ženy)

více

  |   Sekce: RŮZNÉ

(24.10.2019)

30. neděle v mezidobí (C) - videoúvod

30. neděle v mezidobí (C) - videoúvod

Lk 18,9-14: Některým lidem, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali, řekl Ježíš toto podobenství: „Dva lidé šli do chrámu, aby se modlili; jeden byl farizeus a druhý celník. více

  |   Sekce: ÚVODY DO NEDĚLÍ

(22.10.2019)

Poslání ženy

Poslání ženy

Přenáška zazněla na rekolekci pro ženy v Praze - Dejvicích dne 19. října 2019. více

  |   Sekce: PŘEDNÁŠKY

(21.10.2019)

Ospravedlnění skrze víru (30. neděle v mezidobí C)

Ospravedlnění skrze víru (30. neděle v mezidobí C)


1. čtení: Sirachovec 35,12-14.16-18
2. čtení: 2. list Timotejovi 4,6-8.16-18
Evangelium: Lukáš 18,9-14
více

  |   Sekce: UVEDENÍ DO NEDĚLE

(19.10.2019)

Maria je nám blízko, zvláště v období zkoušek

Maria je nám blízko, zvláště v období zkoušek


Pannu Marii považujeme za naši matku ve víře, stejně jako Abraháma nazýváme otcem víry (srov. Řím 4,12).

více

  |   Sekce: MARIA

(17.10.2019)

29. neděle v mezidobí (C) - videoúvod

29. neděle v mezidobí (C) - videoúvod

Lk 18,1-8: Ježíš vypravoval svým učedníkům podobenství, že je třeba stále se modlit a neochabovat: „V jednom městě byl soudce, Boha se nebál a na lidi nedal. Byla v tom městě i vdova, chodila k němu a říkala: `Zastaň se mě proti mému odpůrci!' Ale on dlouhou dobu nechtěl. více

  |   Sekce: ÚVODY DO NEDĚLÍ

(15.10.2019)

Nepřijatelný Mesiáš

Nepřijatelný Mesiáš

Další, již dvanáctá přednáška P. Vojtěcha Kodeta z cyklu "Večery nad Božím slovem" s názvem „Nepřijatelný Mesiáš“.

více

  |   Sekce: PŘEDNÁŠKY

(14.10.2019)

Z hlubin volám k tobě, Hospodine (29. neděle v mezidobí C)

Z hlubin volám k tobě, Hospodine (29. neděle v mezidobí C)


1. čtení: 2. Mojžíšova 17,8–13
2. čtení: 2. Timoteovi 3,14–4,2
Evangelium: Lukáš 18,1–8
více

  |   Sekce: UVEDENÍ DO NEDĚLE

(12.10.2019)

Vždycky si připomeňme Kristovu lásku

Vždycky si připomeňme Kristovu láskuZ Knihy života sv. Terezie z Avily více

  |   Sekce: KARMEL

(10.10.2019)

28. neděle v mezidobí (C) - videoúvod

28. neděle v mezidobí (C) - videoúvod

Lk 17,11-19: Na cestě do Jeruzaléma procházel Ježíš Samařskem a Galilejí. Když přicházel do jedné vesnice, šlo mu naproti deset malomocných. Zůstali stát opodál a volali: „Ježíši, Mistře, smiluj se nad námi!“ více

  |   Sekce: ÚVODY DO NEDĚLÍ


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

Kontakt na správce stránek: webmaster(@)vojtechkodet.cz 

Všechna práva vyhrazena © 2020 NETservis s.r.o.