Články

(21.4.2020)

Blahoslavení čistého srdce

Blahoslavení čistého srdce

Sedmé video z duchovní obnovy na TV Noe

více

  |   Sekce: VIDEA

(20.4.2020)

Zůstaň s námi, Pane (3. neděle velikonoční A)

Zůstaň s námi, Pane (3. neděle velikonoční A)


1. čtení: Skutky apoštolů 2,14a.22–28
2. čtení: 1. list Petrův 1,17–21
Evangelium: Lukáš 24,13–35
více

  |   Sekce: UVEDENÍ DO NEDĚLE

(18.4.2020)

"Znám svoje ovce"

"Znám svoje ovce"


Ježíš nás připodobňuje v evangeliu k ovečkám, což nás může hodně poučit o tom, jaké si nás přeje mít.

více

  |   Sekce: DUCHOVNÍ ŽIVOT

(16.4.2020)

2. neděle velikonoční (A) - videoúvod

2. neděle velikonoční (A) - videoúvod

Jan 20,19-31: Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ Tomáš, jeden ze Dvanácti, zvaný Blíženec, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu říkali: „Viděli jsme Pána!“ On jim však odpověděl: „Dokud neuvidím na jeho rukou jizvy po hřebech a nevložím svůj prst na místo hřebů a nevložím svou ruku do jeho boku, neuvěřím.“ více

  |   Sekce: ÚVODY DO NEDĚLÍ

(14.4.2020)

Blahoslavení milosrdní

Blahoslavení milosrdní

Šesté video z duchovní obnovy na TV Noe

více

  |   Sekce: VIDEA

(13.4.2020)

Namáhavost velikonoční víry (2. neděle velikonoční A)

Namáhavost velikonoční víry (2. neděle velikonoční A)


1. čtení: Skutky apoštolů 2,42–47
2. čtení: 1. list Petrův 1,3–9
Evangelium: Jan 20,19–31

více

  |   Sekce: UVEDENÍ DO NEDĚLE

(11.4.2020)

Pondělí velikonoční - videoúvod

Pondělí velikonoční - videoúvod

Mt 28,8-15: (Ženy) rychle odešly od hrobu a se strachem i s velkou radostí běžely oznámit jeho (vzkříšení) učedníkům. více

  |   Sekce: ÚVODY DO NEDĚLÍ

(9.4.2020)

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (A) - videoúvod

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně  (A) - videoúvod

J 20,1-9: Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že je kámen od hrobu odstraněn. Běžela proto k Šimonu Petrovi a k tomu druhému učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: „Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili.“ více

  |   Sekce: ÚVODY DO NEDĚLÍ

(8.4.2020)

Blahoslavení, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti

Blahoslavení, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti

5. video z duchovní obnovy na TV Noe

více

  |   Sekce: VIDEA

(7.4.2020)

Velký pátek - videoúvod

Velký pátek - videoúvod

J 18,23-30: Když vojáci Ježíše ukřižovali, vzali jeho svrchní šaty a rozdělili je na čtyři části, každému vojákovi jednu; vzali i suknici. více

  |   Sekce: ÚVODY DO NEDĚLÍ

(6.4.2020)

Vzkříšení – Boží svědectví o Ježíši Kristu (Slavnost Zmrtvýchvstání Páně A)

Vzkříšení – Boží svědectví o Ježíši Kristu (Slavnost Zmrtvýchvstání Páně A)

1. čtení: Skutky 10,34a.37–43
2. čtení: Kolosanům 3,1–4; nebo 1. Korinťanům 5,6b–8
Evangelium: Jan 20,1–9

více

  |   Sekce: UVEDENÍ DO NEDĚLE

(5.4.2020)

Zelený čtvrtek - videoúvod

Zelený čtvrtek - videoúvod

Jan 13,1-15: Bylo před velikonočními svátky. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, kdy měl přejít z tohoto světa k Otci. A protože miloval svoje, kteří byli ve světě, projevil jim lásku až do krajnosti. více

  |   Sekce: ÚVODY DO NEDĚLÍ


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

Kontakt na správce stránek: webmaster(@)vojtechkodet.cz 

Všechna práva vyhrazena © 2020 NETservis s.r.o.