Články

(16.3.2020)

Kdo je nevidomý a kdo vidoucí? (4. neděle postní A)

Kdo je nevidomý a kdo vidoucí? (4. neděle postní A)


1. čtení: 1. kniha Samuelova 16,1b.4a.6–7.10–13
2. čtení: Efesanům 5,8–14
Evangelium: Jan 9,1–41

více

  |   Sekce: UVEDENÍ DO NEDĚLE

(14.3.2020)

Modlitba je světlem duše

Modlitba je světlem duše


Modlitba, rozmluva s Bohem, je největší dobro. Znamená totiž společenství a jednotu s Bohem.

více

  |   Sekce: DUCHOVNÍ ŽIVOT

(12.3.2020)

3. neděle postní (A) - videoúvod

3. neděle postní (A) - videoúvod

Jan 4,5–42: Ježíš přišel k samařskému městu zvanému Sychar, blízko pole, které kdysi odkázal Jakub svému synu Josefovi. Tam byla Jakubova studna. Ježíš, unavený chůzí, posadil se - tak (jak byl) - u té studny. Bylo kolem poledne. více

  |   Sekce: ÚVODY DO NEDĚLÍ

(10.3.2020)

Vejdi do své komůrky

Vejdi do své komůrky

Mt 6,5-8: Ježíš řekl svým učedníkům: Když se modlíte, nebuďte jako pokrytci.

více

  |   Sekce: HAVELNICE

(9.3.2020)

„Voda, kterou mu dám já“ (3. neděle postní A)

„Voda, kterou mu dám já“ (3. neděle postní A)


1. čtení: Ex 17,3–7
2. čtení: Římanům 5,1–2.5–8
Evangelium: ; Jan 4,5–42

více

  |   Sekce: UVEDENÍ DO NEDĚLE

(7.3.2020)

Boží přátelství

Boží přátelství


Náš Pán, Boží Slovo, přivedl lidi nejprve do služby Boží, ale potom je z této služebnosti osvobodil. Sám to říká svým učedníkům:

více

  |   Sekce: DUCHOVNÍ ŽIVOT

(6.3.2020)

Blahoslavený Ježíš

Blahoslavený Ježíš

1. video z duchovní obnovy na TV Noe

více

  |   Sekce: VIDEA

(5.3.2020)

2. neděle postní (A) - videoúvod

2. neděle postní (A) - videoúvod

Mt 17,1-9: Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. A byl před nimi proměněn: jeho tvář zazářila jako slunce a jeho oděv zbělel jako světlo. A hle – ukázal se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají. více

  |   Sekce: ÚVODY DO NEDĚLÍ

(3.3.2020)

Uvedení do postní doby 2

Uvedení do postní doby 2

Záznam druhé promluvy z duchovní obnovy v Hořicích.

více

  |   Sekce: PŘEDNÁŠKY

(2.3.2020)

Ježíš, Boží království učiněné osobou (2. neděle postní A)

Ježíš, Boží království učiněné osobou (2. neděle postní A)


1. čtení: 1. kniha Mojžíšova 12,1–4a
2. čtení: 2. list Timoteovi 1,8b–10
Evangelium: Matouš 17,1–9


více

  |   Sekce: UVEDENÍ DO NEDĚLE

(29.2.2020)

Chraň své srdce

Chraň své srdce


Příspěvek do ankety Katolického týdeníku
(P. Vojtěch Kodet)

více

  |   Sekce: DUCHOVNÍ ŽIVOT, ROZHOVORY

(27.2.2020)

1. neděle postní (A) - videoúvod

1. neděle postní (A) - videoúvod

Mt 4,1-11: Ježíš byl vyveden od Ducha na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Když se postil čtyřicet dní a čtyřicet nocí, nakonec vyhladověl. více

  |   Sekce: ÚVODY DO NEDĚLÍ


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

Kontakt na správce stránek: webmaster(@)vojtechkodet.cz 

Všechna práva vyhrazena © 2020 NETservis s.r.o.