PŘEDNÁŠKY

Záznamy přednášek z různých míst na různá témata.

(12.1.2016)

Tvář Otcova milosrdenství - část II

Tvář Otcova milosrdenství - část II

Farní adventní duchovní obnova na téma Tvář Otcova milosrdenství proběhla 11.-12.prosince 2015 v Praze-Liboci. Slovem provázel P. Vojtěch Kodet, O.Carm.

více

Sekce: PŘEDNÁŠKY

(29.12.2015)

Tvář Otcova milosrdenství - část I

Tvář Otcova milosrdenství - část I

Farní adventní duchovní obnova na téma Tvář Otcova milosrdenství proběhla 11.-12.prosince 2015 v Praze-Liboci. Slovem provázel P. Vojtěch Kodet, O.Carm.

více

Sekce: PŘEDNÁŠKY

(24.11.2015)

Nemilosrdný služebník (Mt 18,23-35)

Nemilosrdný služebník (Mt 18,23-35)

Ježíš řekl svým učedníkům: "Nebeské království se podobá králi, který chtěl provést vyúčtování se svými služebníky. A když s vyúčtováním začal, přivedli mu jednoho dlužníka, u kterého měl deset tisíc hřiven. Protože (dlužník) neměl čím zaplatit, pán rozkázal prodat ho i se ženou a dětmi a se vším, co měl, a tím zaplatit. Tu mu ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil: `Měj se mnou strpení, a všechno ti zaplatím!' A pán se nad tím služebníkem smiloval, propustil ho a dluh mu odpustil. Sotva však ten služebník vyšel, potkal se s jedním ze svých druhů ve službě, který mu byl dlužen sto denárů. Začal ho škrtit a křičel: `Zaplať, co jsi dlužen!' Jeho druh padl před ním na kolena a prosil ho: `Měj se mnou strpení, a zaplatím ti to!' On však nechtěl, ale šel a dal ho zavřít do vězení, dokud dluh nezaplatí. Když jeho druhové ve službě viděli, co se stalo, velmi se zarmoutili. Šli a všechno to pověděli svému pánovi. Tu si ho pán zavolal a řekl mu: `Služebníku ničemný! Celý dluh jsem ti odpustil, protože jsi ... více

Sekce: PŘEDNÁŠKY

(3.11.2015)

Okultismus a léčitelství

Okultismus a léčitelství

Všichni v sobě neseme podobu živého Boha, jsme stvořeni jako Jemu podobní, plní lásky a s Jeho pomocí jsme schopní velikého dobra - a právě tuto skutečnost v nás Boží nepřítel z hloubi duše nenávidí. Skrze otevření se duchovním silám, které nejsou Boží, se člověk velmi snadno a mnohdy zcela dobrovolně může "namočit" do něčeho, co je na hony vzdáleno Božímu světu a co mu může nesmírně zkomplikovat život.

více

Sekce: OKULTISMUS, PŘEDNÁŠKY, RODINA A MANŽELSTVÍ

(27.10.2015)

Pohlédl na něho s láskou - 2. část

Pohlédl na něho s láskou - 2. část

Pán se neumí dívat jinak než s láskou. Ježíšův pohled na nás je pohled, ve kterém on vychází ze sebe, aby nás získal. Tak se díval na všechny lidi, se kterými se setkával, díval se do hlubin jejich srdce. Není to pohled, který by byl jen povrchní, svým pohledem dává Ježíš bohatému mladíkovi v podobenství - a každému z nás - novou šanci. My se máme poznat v Jeho očích, jací skutečně jsme, poznat, na čem v životě záleží, poznat svoji důstojnost a svoji svobodu.

více

Sekce: PŘEDNÁŠKY

(20.10.2015)

Pohlédl na něho s láskou - 1. část

Pohlédl na něho s láskou - 1. část

Zakusili jsme někdy, že se na nás někdo opravdu s láskou podíval? Pravděpodobně ano - ale pohled Ježíšovy lásky je ještě něco jiného. více

Sekce: PŘEDNÁŠKY

(15.9.2015)

Lazare, pojď ven!

Lazare, pojď ven!

Každý z nás, i když si to třeba ani moc neuvědomuje, má pravděpodobně ve svém životě nějaké místo, které vědomě či nevědomě před Pánem ukrývá. Mohou to být staré křivdy, neodpuštění, nevyřešené vztahy, bolestné situace, na které bychom raději chtěli navždycky zapomenout...Kdo z nás může říci, že nepotřebuje Pánem vytáhnout z nějaké své ulity či hrobu? Kdo z nás netouží po tom, aby někdo odvalil kámen, který leží mezi Bohem a mnou, aby Pán odstranil jednou provždy věci, které mi brání zakoušet radost z Boha a plnost života s Ním?

více

Sekce: PŘEDNÁŠKY

(1.9.2015)

Proč mě to v kostele nebaví?

Proč mě to v kostele nebaví?

Když si člověk uvědomí, že ho to v kostele někdy - a třeba i po celé dlouhé období - opravdu nebaví, nemusí to být vždycky úplně špatně.

více

Sekce: PŘEDNÁŠKY

(25.8.2015)

Sexualita - dar nebo problém?

Sexualita - dar nebo problém?


Z pohledu Božího je lidská sexualita pro nás velikým darem. Darem k tomu, aby si lidé mohli vzájemně co nejdůvěrněji sdělovat a rozmnožovat lásku ve vztahu chráněném manželstvím a zakoušeli radost z této lásky. Bůh má s lidskou sexualitou veliký záměr, a proto se ji Boží nepřítel také snaží maximálně zdiskreditovat, pošlapat, zničit...aby zejména mladí lidé, dříve než mají možnost poznat a zakusit, co tímto darem pro ně Bůh zamýšlel, už toho poznání nebyli schopni.

více

Sekce: PŘEDNÁŠKY

(18.8.2015)

Umění slavit eucharistii

Umění slavit eucharistii

V letošním roce prožíváme v církvi v České republice Národní eucharistický kongres, který vyvrcholí 17. října 2015 v Brně programem, jenž začne v 10.30 na náměstí Svobody. Na kněžské pouti v Kostelním Vydří o Slavnosti Panny Marie Karmelské 16. července 2015 v této souvislosti zazněla přednáška otce Vojtěcha Kodeta, O.Carm. „Ars Celebrandi" o umění slavit mši svatou.

více

Sekce: PŘEDNÁŠKY

(4.8.2015)

Modlitba u sv. Terezie - 2. část

Modlitba u sv. Terezie - 2. část

Svatá Terezie za svého života nepsala ani nevytvářela žádné definice modlitby. Chtěla pouze předat svoji zkušenost a důsledně se snažila psát ne něco, co by bylo jen hezké, ale to, co skutečně prožila a co jí Pán položil na srdce, aby takto předala svým sestrám. Terezie se velmi chtěla modlit, poctivě hledala u kněží i v literatuře, jak se modlit, a 18 let se trápila snahou o přemítavou meditaci, ale tato modlitba nebyla pro ni. Až sám Bůh ji naučil jejímu vlastnímu způsobu modlitby...

více

Sekce: PŘEDNÁŠKY

(14.7.2015)

Modlitba u sv. Terezie - 1. část

Modlitba u sv. Terezie - 1. část

Pavel VI. prohlásil svatou Terezii za učitelku modlitby pro nás i pro celou církev. Terezie měla skutečně nejen zvláštní charisma modlitby, ale dovedla toto charisma žít, dovedla je poznat a také předat - a do modlitby nás vždycky vtáhne jen ten, kdo se sám modlí.

více

Sekce: PŘEDNÁŠKY


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

Kontakt na správce stránek: webmaster(@)vojtechkodet.cz 

Všechna práva vyhrazena © 2020 NETservis s.r.o.