PŘEDNÁŠKY

Záznamy přednášek z různých míst na různá témata.

(3.11.2015)

Okultismus a léčitelství

Okultismus a léčitelství

Všichni v sobě neseme podobu živého Boha, jsme stvořeni jako Jemu podobní, plní lásky a s Jeho pomocí jsme schopní velikého dobra - a právě tuto skutečnost v nás Boží nepřítel z hloubi duše nenávidí. Skrze otevření se duchovním silám, které nejsou Boží, se člověk velmi snadno a mnohdy zcela dobrovolně může "namočit" do něčeho, co je na hony vzdáleno Božímu světu a co mu může nesmírně zkomplikovat život.

více

Sekce: OKULTISMUS, PŘEDNÁŠKY, RODINA A MANŽELSTVÍ

(27.10.2015)

Pohlédl na něho s láskou - 2. část

Pohlédl na něho s láskou - 2. část

Pán se neumí dívat jinak než s láskou. Ježíšův pohled na nás je pohled, ve kterém on vychází ze sebe, aby nás získal. Tak se díval na všechny lidi, se kterými se setkával, díval se do hlubin jejich srdce. Není to pohled, který by byl jen povrchní, svým pohledem dává Ježíš bohatému mladíkovi v podobenství - a každému z nás - novou šanci. My se máme poznat v Jeho očích, jací skutečně jsme, poznat, na čem v životě záleží, poznat svoji důstojnost a svoji svobodu.

více

Sekce: PŘEDNÁŠKY

(20.10.2015)

Pohlédl na něho s láskou - 1. část

Pohlédl na něho s láskou - 1. část

Zakusili jsme někdy, že se na nás někdo opravdu s láskou podíval? Pravděpodobně ano - ale pohled Ježíšovy lásky je ještě něco jiného. více

Sekce: PŘEDNÁŠKY

(15.9.2015)

Lazare, pojď ven!

Lazare, pojď ven!

Každý z nás, i když si to třeba ani moc neuvědomuje, má pravděpodobně ve svém životě nějaké místo, které vědomě či nevědomě před Pánem ukrývá. Mohou to být staré křivdy, neodpuštění, nevyřešené vztahy, bolestné situace, na které bychom raději chtěli navždycky zapomenout...Kdo z nás může říci, že nepotřebuje Pánem vytáhnout z nějaké své ulity či hrobu? Kdo z nás netouží po tom, aby někdo odvalil kámen, který leží mezi Bohem a mnou, aby Pán odstranil jednou provždy věci, které mi brání zakoušet radost z Boha a plnost života s Ním?

více

Sekce: PŘEDNÁŠKY

(1.9.2015)

Proč mě to v kostele nebaví?

Proč mě to v kostele nebaví?

Když si člověk uvědomí, že ho to v kostele někdy - a třeba i po celé dlouhé období - opravdu nebaví, nemusí to být vždycky úplně špatně.

více

Sekce: PŘEDNÁŠKY

(25.8.2015)

Sexualita - dar nebo problém?

Sexualita - dar nebo problém?


Z pohledu Božího je lidská sexualita pro nás velikým darem. Darem k tomu, aby si lidé mohli vzájemně co nejdůvěrněji sdělovat a rozmnožovat lásku ve vztahu chráněném manželstvím a zakoušeli radost z této lásky. Bůh má s lidskou sexualitou veliký záměr, a proto se ji Boží nepřítel také snaží maximálně zdiskreditovat, pošlapat, zničit...aby zejména mladí lidé, dříve než mají možnost poznat a zakusit, co tímto darem pro ně Bůh zamýšlel, už toho poznání nebyli schopni.

více

Sekce: PŘEDNÁŠKY

(18.8.2015)

Umění slavit eucharistii

Umění slavit eucharistii

V letošním roce prožíváme v církvi v České republice Národní eucharistický kongres, který vyvrcholí 17. října 2015 v Brně programem, jenž začne v 10.30 na náměstí Svobody. Na kněžské pouti v Kostelním Vydří o Slavnosti Panny Marie Karmelské 16. července 2015 v této souvislosti zazněla přednáška otce Vojtěcha Kodeta, O.Carm. „Ars Celebrandi" o umění slavit mši svatou.

více

Sekce: PŘEDNÁŠKY

(4.8.2015)

Modlitba u sv. Terezie - 2. část

Modlitba u sv. Terezie - 2. část

Svatá Terezie za svého života nepsala ani nevytvářela žádné definice modlitby. Chtěla pouze předat svoji zkušenost a důsledně se snažila psát ne něco, co by bylo jen hezké, ale to, co skutečně prožila a co jí Pán položil na srdce, aby takto předala svým sestrám. Terezie se velmi chtěla modlit, poctivě hledala u kněží i v literatuře, jak se modlit, a 18 let se trápila snahou o přemítavou meditaci, ale tato modlitba nebyla pro ni. Až sám Bůh ji naučil jejímu vlastnímu způsobu modlitby...

více

Sekce: PŘEDNÁŠKY

(14.7.2015)

Modlitba u sv. Terezie - 1. část

Modlitba u sv. Terezie - 1. část

Pavel VI. prohlásil svatou Terezii za učitelku modlitby pro nás i pro celou církev. Terezie měla skutečně nejen zvláštní charisma modlitby, ale dovedla toto charisma žít, dovedla je poznat a také předat - a do modlitby nás vždycky vtáhne jen ten, kdo se sám modlí.

více

Sekce: PŘEDNÁŠKY

(23.6.2015)

Dar otcovství

Dar otcovství

Právě v rodině se Bůh chce lidem zjevit takový, jaký skutečně je - pevný moudrý, plný slitování a lásky. Bůh sám ale také stanovil řád v lidské rodině - a my sami vnímáme, že role otce jako pevné a laskavé autority, zástupce Boha v rodině se nám současným lidem z tohoto řádu někam jakoby úplně vytratila. Jednoduchá řešení neexistují, ale je dobré vědět, co nám může pomoci.

více

Sekce: PŘEDNÁŠKY, RODINA A MANŽELSTVÍ

(18.6.2015)

Terezie z Avily - učitelka vnitřní modlitby

Terezie z Avily - učitelka vnitřní modlitby

V sobotu 13. června 2015 proběhla už tradiční pouť karmelských terciářů v Kostelním Vydří.
P. Norbert J. Žuška, O.Carm během pouti představil sv. Terezii od Ježíše jako "Učitelku vnitřní modlitby". více

Sekce: KARMEL, PŘEDNÁŠKY, SVATÍ - BOŽÍ PŘÁTELÉ

(9.6.2015)

Uzdravuje Ježíš i dnes?

Uzdravuje Ježíš i dnes?

Jan 5,1-9: "Potom byly židovské svátky a Ježíš se vydal do Jeruzaléma. V Jeruzalémě je u Ovčí brány rybník, hebrejsky zvaný Bethesda, a u něho pět sloupořadí. V nich lehávalo množství nemocných, slepých, chromých a ochrnutých. Neboť anděl Páně čas od času sestupoval do rybníka a vířil vodu; kdo první po tom zvíření vstoupil do vody, býval uzdraven, ať trpěl kteroukoli nemocí. Byl tam i jeden člověk, nemocný již třicet osm let. Když Ježíš spatřil, jak tam leží, a poznal, že je už dlouho nemocen, řekl mu: „Chceš být zdráv?“ Nemocný mu odpověděl: „Pane, nemám nikoho, kdo by mě donesl do rybníka, jakmile se voda rozvíří. Než se tam sám dostanu, jiný mě předejde.“ Ježíš mu řekl: „Vstaň, vezmi své lože a choď!“ A hned byl ten člověk uzdraven; vzal své lože a chodil."

více

Sekce: PŘEDNÁŠKY


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

Kontakt na správce stránek: webmaster(@)vojtechkodet.cz