Články seřazené podle návštěvnosti


(30.5.2020)

Kde je Maria, tam je i Duch Svatý

Kde je Maria, tam je i Duch SvatýMaria byla plná Ducha Svatého. Jeho mocí počala Ježíše a skrze jeho moc žila každodenně svoje „fiat“.

více

Sekce: DUCH SVATÝ

(4.5.2020)

Nikdo nepřichází k Otci jinak než skrze mne (5. neděle velikonoční A)

Nikdo nepřichází k Otci jinak než skrze mne (5. neděle velikonoční A)


1. čtení: Skutky 6,1–7
2. čtení: 1 Petr 2,4–9
Evangelium: Jan 14,1–12
více

Sekce: UVEDENÍ DO NEDĚLE

(2.6.2020)

Kázání na text Jan 4,5-42

Kázání na text Jan 4,5-42

Ježíš přišel k samařskému městu zvanému Sychar, blízko pole, které kdysi odkázal Jakub svému synu Josefovi. více

Sekce: KÁZÁNÍ

(25.5.2020)

Duch a církev (Slavnost Seslání Ducha svatého A)

Duch a církev (Slavnost Seslání Ducha svatého A)


1. čtení Sk 2,1–11
2. čtení 1. list Korinťanům 12,3b–7.12–13
Evangelium Jan 20,19–23více

Sekce: UVEDENÍ DO NEDĚLE

(11.5.2020)

„On vám dá jiného Přímluvce“ (6. neděle velikonoční A)

„On vám dá jiného Přímluvce“ (6. neděle velikonoční A)


1. čtení: Skutky 8,5–8.14–17
2. čtení: 1 Petr 3,15–18
Evangelium: Jan 14,15–21
více

Sekce: UVEDENÍ DO NEDĚLE

(20.5.2020)

Věčný život je to, že poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal (7. ned. velikonoční A)

Věčný život je to, že poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal (7. ned. velikonoční A)


1. čtení: Skutky 8,5–8.14–17
2. čtení: 1 Petr 3,15–18
Evangelium: Jan 17,1-11a
více

Sekce: UVEDENÍ DO NEDĚLE

(18.5.2020)

Já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa (Slavnost Nanebevstoupení Páně A)

Já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa (Slavnost Nanebevstoupení Páně A)


1. čtení: Skutky 1,1–11
2. čtení: Efesanům 1,17–23
Evangelium: Matouš 28,16–20
více

Sekce: UVEDENÍ DO NEDĚLE

(4.6.2020)

Slavnost Nejsvětější Trojice (A) - videoúvod

Slavnost Nejsvětější Trojice (A) - videoúvod

Jan 3,16-18: Ježíš řekl Nikodémovi: "Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. Kdo v něho věří, není souzen; kdo nevěří, už je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího." více

Sekce: ÚVODY DO NEDĚLÍ

(1.6.2020)

Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna (Slavnost Nejsvětější Trojice A)

Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna (Slavnost Nejsvětější Trojice A)


1. čtení: Exodus 34,4b–6.8–9
2. čtení:2. Korinťanům 13,11–13
Evangelium: Jan 3,16–18
více

Sekce: UVEDENÍ DO NEDĚLE


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

Kontakt na správce stránek: webmaster(@)vojtechkodet.cz 

Všechna práva vyhrazena © 2020 NETservis s.r.o.