BOŽÍ SLOVO

Bez četby Božího slova modlitba zabloudí a četba Božího slova bez modlitby se stává prázdná.

Qumrán

Když byly v jeskyních "Qumránu" v polovině minulého století nalezeny nesmírně cenné svitky Božího slova, tak nejcenějším objevem bylo, že nepřinesly nic nového. Jen potvrdily to staré. Potvrdily, že biblické texty, které máme k dispozici jsou autentické a nikoli fabulované.

 

(4.2.2020)

Blahoslavení, kdo Boží Slovo slyší a zachovávají

Blahoslavení, kdo Boží Slovo slyší a zachovávají

Přednáška zazněla na závěr duchovních cvičení pro komunitu trapistů v Novém Dvoře dne 9. listopadu 2019. více

Sekce: BOŽÍ SLOVO, PŘEDNÁŠKY

(25.1.2020)

Boží slovo je nevyčerpatelným zdrojem života

Boží slovo je nevyčerpatelným zdrojem života

Bože, kdo by mohl zcela proniknout byť jen jediný z tvých výroků? Toho, co zůstává mimo, je mnohem víc než toho, co jsme s to pojmout. Je to, jako když žízniví pijí z pramene.

více

Sekce: BOŽÍ SLOVO

(18.1.2020)

Slovo evangelia

Slovo evangelia

Pane Ježíši, učiň, ať nechám slova tvého evangelia, aby zaplavila mou duši.

více

Sekce: BOŽÍ SLOVO

(1.6.2019)

Duch Svatý, dech Božího slova

Duch Svatý, dech Božího slova

Biblický Bůh je Bohem, který promlouvá. více

Sekce: BOŽÍ SLOVO, DUCH SVATÝ

(2.12.2017)

Lectio divina - metoda četby Bible a modlitby

Lectio divina - metoda četby Bible a modlitby


Nabízím ti praktickou a jednoduchou cestu duchovního života, založenou na Božím slově. Z lekcionáře pro všední i sváteční dny můžeš udělat knihu, jež bude posilovat tvou víru v každodenní modlitbu. Lectio divina není určena pouze pro elitu, ale pro všechny křesťany a pro celou církev – vždyť Boží slovo patří všem. Jedná se o osobní setkání mezi tebou a Bohem, o naplnění života Božím slovem, které posloucháme, vnitřně přijímáme a převádíme v modlitbu. Své každodenní povinnosti tak můžeme lépe naplnit Boží přítomností.

více

Sekce: BOŽÍ SLOVO

(21.10.2017)

Evangelium nade všechno

Evangelium nade všechno

Nade všechno mě udržuje ve chvílích vnitřní modlitby evangelium.
V něm nalézám všechno, co potřebuje má ubohá duše.
AS 170

více

Sekce: BOŽÍ SLOVO, DUCHOVNÍ ŽIVOT, KARMEL

(16.5.2017)

Žít Boží Slovo jako Maria (2.část)

Žít Boží Slovo jako Maria (2.část)

Mnozí z nás vyrůstali v době, kdy nebylo úplně zvykem mít doma Písmo a brát je denně do rukou. Doba se ale změnila a my jsme vedeni k tomu, abychom se vrátili ke slovu Božímu v celém jeho bohatství, protože je to Slovo našeho Boha a skrze toto psané i mluvené Slovo nám Bůh promlouvá do života, vede nás a vnitřně proměňuje. Problém číst Písmo svaté měli křesťané všech dob, protože naslouchat Božímu slovu není jednoduché, vyžaduje to čas, vnitřní pozornost a nastavení pro působení Boha a jeho Ducha.

více

Sekce: BOŽÍ SLOVO, MARIA, PŘEDNÁŠKY

(9.5.2017)

Žít Boží Slovo jako Maria (1.část)

Žít Boží Slovo jako Maria (1.část)

Jaký prostor má v mém životě Boží slovo? Možná ani nevíme, jak je pro nás důležité, že nám Pán zanechal své Slovo a že život z Božího slova může nejen obohatit, ale zcela proměnit náš život. Tou, která právě na Božím slově postavila celý svůj život, je Maria, která se Božímu slovu zprostředkovanému andělem tak otevřela, že se v ní toto Slovo mohlo stát Tělem.

více

Sekce: BOŽÍ SLOVO, MARIA, PŘEDNÁŠKY

(2.6.2016)

Nemám čas na Písmo...

Nemám čas na Písmo...


Tato námitka patří k nejčastějším: v současné době nikdo nemá čas, počínaje školáky a konče důchodci. A pokud žiji s pocitem, že právě já čas mám, tak jsem asi „trochu divný“ a mimo realitu!

více

Sekce: BOŽÍ SLOVO

(14.4.2016)

Mějme naději, protože máme útěchu v Písmu

Mějme naději, protože máme útěchu v Písmu

Ze spisu "O trpělivosti" od blahoslaveného Baptisty Spagnoli (jeho památka se slaví 17.dubna)

více

Sekce: BOŽÍ SLOVO, KARMEL

(27.2.2016)

Pojem milosrdenství ve Starém zákoně

Pojem milosrdenství ve Starém zákoně

Originálním jazykem většiny starozákonních knih je hebrejština. Předlohou českého milosrdenství je v hebrejském textu v drtivé většině případů podstatné jméno chesed. Slovníky pro ně uvádějí různé možnosti překladu: laskavost, vlídnost, milosrdenství, pevná láska, přízeň, oddanost, loajalita, solidarita, věrnost, zbožnost.

více

Sekce: BOŽÍ SLOVO, DUCHOVNÍ ŽIVOT

(5.12.2015)

Chcete mi udělat radost? Čtěte Bibli

Chcete mi udělat radost? Čtěte Bibli

... píše papež František v předmluvě k rakouskému vydání Bible pro mladé.

více

Sekce: BOŽÍ SLOVO


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

Kontakt na správce stránek: webmaster(@)vojtechkodet.cz 

Všechna práva vyhrazena © 2020 NETservis s.r.o.