DUCHOVNÍ ŽIVOT

Když se řekne duchovní život, asi většina věřících lidí začne uvažovat o modlitbě, návštěvě bohoslužeb nebo přijímání svátostí, četbě Písma nebo duchovní četbě vůbec. To je velmi dobře, ale není to jistě všechno. Není to tak, že našeho Boha nezajímá nic z toho, co žijeme mimo kostel a co prožíváme mimo chvíle ztišení a modlitby. I naše lidská zkušenost nám říká, že určitým ctnostem se člověk nenaučí v kapli, i kdyby v ní pobýval většinu svého času. Nenaučí se tam svědomitě pracovat, ale ani milovat druhé lidi. Má-li růst v lásce, což je v duchovním životě to nejdůležitější, musí se o tuto lásku snažit v každodenním životě, nenaučí se milovat druhé jen modlitbou. Hovoříme-li o duchovním životě, máme na mysli praktický, konkrétní způsob života s Kristem, který je harmonicky uspořádán pod vedením Ducha svatého. V této rubrice najdete články a úvahy na různá témata duchovního života, kterým nebyla vyčleněna zvláštní rubrika.

 

 


Bůh je přítomen vždy a všude. A život s ním se odehrává v souřadnicích každého našeho dne.
 


 

 

 

(13.8.2016)

Nekopíruj jiné lidi

Nekopíruj jiné lidi


Kdyby Ježíš chtěl,
abyste byla někdo jiný,
někým jiným by vás
jistě učinil...více

Sekce: DUCHOVNÍ ŽIVOT

(4.8.2016)

Chození v Boží vůli

Chození v Boží vůli


David Pancza

Moderní psychologie dnes objevuje značný vliv vnitřních zranění na problémy člověka a ukazuje cestu vnitřního uzdravení Boží láskou. Často nás to však svádí, abychom automaticky svalovali vinu za všechny problémy na svá zranění. Voláme k Bohu, ale nejsme ochotni dělat ty kroky, které nám Bůh ukáže. Na druhé straně, v odevzdanosti Bohu člověk nachází hluboké vnitřní uzdravení, i když o ničem takovém ještě neslyšel. Poslušnost vůči Bohu, naše „ano“ jeho vůli se tak stává vedle modlitby dalším pilířem duchovního života.
více

Sekce: DUCHOVNÍ ŽIVOT

(23.7.2016)

Bez přestání se modlete (1 Tes 5,17)

Bez přestání se modlete (1 Tes 5,17)


Modlitba je nenahraditelnou, životně důležitou potřebou naší duše. A co víc: je naší radostí, nejvyšší výsadou, předchutí blaženého patření na Boží tvář. Náš každodenní život však za touto pravdou mnohdy silně pokulhává nebo se s ní míjí: modlitbu častěji vnímáme jako neřešitelný problém, vzdálený ideál či nepříjemnou povinnost. Jakých zbraní se musíme chopit, abychom v boji o vytrvalou modlitbu zvítězili?
více

Sekce: DUCHOVNÍ ŽIVOT

(2.7.2016)

Dary, ne výplaty

Dary, ne výplaty


,Bůh vás nemiluje proto, že si lásku zasloužíte, ale proto, že milovat vás je součástí jeho povahy."
Neil T. Anderson, Vítězství nad temnotou více

Sekce: DUCHOVNÍ ŽIVOT

(23.6.2016)

K čemu je Bohu naše díkůvzdání?

K čemu je Bohu naše díkůvzdání?


Nemohu pochopit, k čemu je děkovná modlitba. Rozumím závazku vděčnosti vůči rodičům nebo jiným lidem, kteří nám prokázali dobro. Oni se nám věnovali, když jsme byli odkázáni na jejich péči nebo když jsme byli potřební. Proto se i my máme snažit jim pomoci, když to potřebují. Ale vděčnost vůči někomu, kdo nepotřebuje moji pomoc? Leda by byl tak malicherný, že si to přeje, nebo má rád, když se mu děkuje. Ale Boha nemůžeme podezírat z malichernosti. O co tedy jde v děkovné modlitbě? (dotaz čtenářky)
více

Sekce: DUCHOVNÍ ŽIVOT

(18.6.2016)

Jak jsem se snažil nemodlit

Jak jsem se snažil nemodlit

Můj modlitební život nabral nečekané obrátky v den, kdy jsem se rozhodl stát ateistou. Bylo to těsně před mými osmnáctými narozeninami. Musím přiznat, že jsem nikdy moc dobrým ateistou nebyl, ale dělal jsem, co jsem mohl. K mému údivu tyto pokusy o odpadlictví převrátily můj modlitební život vzhůru nohama a naučily mě, jak být k Bohu v modlitbě naprosto upřímný. Popíšu, jak se mi to stalo. více

Sekce: DUCHOVNÍ ŽIVOT

(16.6.2016)

Poznej svého bratra

Poznej svého bratra


Jeden mnich se rozhodl, že bude kázat evangelium mezi zločinci. Začal tedy chodit každý den do věznice. Ať se snažil, jak se snažil, nedařilo se mu to. Postupně propadal beznaději a ty lidi, z nichž chtěl udělat křesťany, začal nenávidět. Nepomohli mu naplnit jeho plány a předsevzetí, a to jim nedokázal odpustit. Spílal jim hrubými výrazy a dával jim najevo, že své zločinecké minulosti se nikdy nezbaví. více

Sekce: DUCHOVNÍ ŽIVOT

(9.6.2016)

Chvála v životě modlitby

Chvála v životě modlitby


P. Antonín Příkaský O.Carm. více

Sekce: DUCHOVNÍ ŽIVOT

(28.4.2016)

Já jsem váš Život

Já jsem váš Život


To já,“ praví Kristus, „to já jsem ten, který zničil smrt a slavil vítězství nad nepřítelem a svou nohou rozdrtil podsvětí a spoutal jsem siláka a uchvátil jsem člověka do výšin nebes, to já“, praví Kristus. více

Sekce: DUCHOVNÍ ŽIVOT

(16.4.2016)

Ježíšův pokoj nemá nic společného s představou klidu a pohody

Ježíšův pokoj nemá nic společného s představou klidu a pohody


Ježíš při poslední večeři řekl apoštolům: „Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne ten, který dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí“ (Jan 14,27). Tehdy jim předal svůj pokoj. A na závěr své řeči na rozloučenou ještě dodal: „Toto jsem k vám mluvil, abyste měli ve mně pokoj. Ve světě budete mít soužení. Ale buďte dobré mysli. Já jsem přemohl svět“ (Jan 16,33). více

Sekce: DUCHOVNÍ ŽIVOT

(9.4.2016)

I v kuchyni a mezi hrnci prochází Pán

I v kuchyni a mezi hrnci prochází Pán


P. Reinhard Körner OCD více

Sekce: DUCHOVNÍ ŽIVOT, KARMEL

(26.3.2016)

Kristův kříži, symbole božské lásky

Kristův kříži, symbole božské lásky


Kristův kříži, symbole božské lásky a lidské nespravedlnosti, ikono svrchované oběti lásky a extrémně hloupého sobectví, nástroji smrti a cesto ke vzkříšení. Znamení poslušnosti a embléme zrady, popravčí nástroji pronásledování a prapore vítězství. více

Sekce: CÍRKEV A SVĚT, DUCHOVNÍ ŽIVOT


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

Kontakt na správce stránek: webmaster(@)vojtechkodet.cz 

Všechna práva vyhrazena © 2019 NETservis s.r.o.