DUCHOVNÍ ŽIVOT

Když se řekne duchovní život, asi většina věřících lidí začne uvažovat o modlitbě, návštěvě bohoslužeb nebo přijímání svátostí, četbě Písma nebo duchovní četbě vůbec. To je velmi dobře, ale není to jistě všechno. Není to tak, že našeho Boha nezajímá nic z toho, co žijeme mimo kostel a co prožíváme mimo chvíle ztišení a modlitby. I naše lidská zkušenost nám říká, že určitým ctnostem se člověk nenaučí v kapli, i kdyby v ní pobýval většinu svého času. Nenaučí se tam svědomitě pracovat, ale ani milovat druhé lidi. Má-li růst v lásce, což je v duchovním životě to nejdůležitější, musí se o tuto lásku snažit v každodenním životě, nenaučí se milovat druhé jen modlitbou. Hovoříme-li o duchovním životě, máme na mysli praktický, konkrétní způsob života s Kristem, který je harmonicky uspořádán pod vedením Ducha svatého. V této rubrice najdete články a úvahy na různá témata duchovního života, kterým nebyla vyčleněna zvláštní rubrika.

 

 


Bůh je přítomen vždy a všude. A život s ním se odehrává v souřadnicích každého našeho dne.
 


 

 

 

(17.9.2015)

Povzbuzení k duchovnímu životu

Povzbuzení k duchovnímu životu

Sv. Albert Jeruzalémský se narodil v polovině 12. století v Castrum Gualterii v Italii. Vstoupil k řeholním kanovníkům sv. Kříže v Mortaře a r. 1180 byl zvolen jejich převorem. R. 1184 byl jmenován biskupem v Bobbiu a r. 1185 ve Vercelli. Roku 1205 se stal patriarchou jeruzalémským. Slovem i příkladem byl vzorem dobrého pastýře a býval často prostředníkem při mírovém jednání. V době, kdy vykonával úřad patriarchy (1206-1214) sdružil poustevníky na hoře Karmel v jedno a napsal jim řeholi. Dne 14. září 1214 byl v Akkonu během procesí zabit.
Jeho svátek slavíme 17. září.
. více

Sekce: DUCHOVNÍ ŽIVOT, KARMEL

(5.9.2015)

Při pohledu na facebook

Při pohledu na facebook

Více než kdy jindy je zřejmé, a hlavně při pohledu na facebook, jak se máme utíkat v každý čas a právě teď k Bohu. Jak se o to máme snažit.
více

Sekce: DUCHOVNÍ ŽIVOT

(13.8.2015)

Cíl lidského života

Cíl lidského života

"Člověk je stvořen, aby chválil Boha, našeho Pána, vzdával mu úctu a sloužil mu, a takto spasil svou duši. Ostatní věci na světě jsou stvořeny pro člověka, aby mu pomáhaly k dosažení cíle, pro který je stvořen. Z toho plyne, že je má člověk užívat natolik, nakolik mu k jeho cíli pomáhají, a musí se jich zříci natolik, nakolik mu v jeho dosažení překážejí."
- svatý Ignác z Loyoly více

Sekce: DUCHOVNÍ ŽIVOT

(25.7.2015)

Máme v sobě hlubokou touhu po modlitbě, ale nedáváme jí prostor

Máme v sobě hlubokou touhu po modlitbě, ale nedáváme jí prostor

Překážkou není nedostatek času, neboť časem nezřídka plýtváme na záležitosti málo prospěšné, ale především nedostatek naší vnitřní harmonie.

Je možné, že věnujeme modlitbě hodně úsilí i času. Možná se někteří z nás duchovně velmi angažují: podnikáme dlouhé poutě, pravidelně se zapojujeme do života určitého náboženského společenství, účastníme se různých duchovních obnov, věnujeme čas duchovní četbě, a přesto naše duchovní potřeby nebývají uspokojeny.

více

Sekce: DUCHOVNÍ ŽIVOT

(18.7.2015)

Dar nové smlouvy

Dar nové smlouvy

Text P.Vojtěcha Kodeta pro časopis Immaculata.


více

Sekce: DUCHOVNÍ ŽIVOT

(27.6.2015)

Někdo žije své křesťanství jako pohanské náboženství

Někdo žije své křesťanství jako pohanské náboženství

Mnozí z nás vyrůstali v křesťanské rodině a osvojili si náboženské zvyklosti dřív, než si vůbec stačili položit otázku, co to vlastně znamená být křesťanem. Jiní objevili křesťanství až jako dospělí, takže nejsou tolik v zajetí zvykovosti. A přece, i jim se může stát, že se život víry s celou svou novostí scvrkne na jakousi luxusní „půdní vestavbu“, která má své přesně vymezené místo, ale mnoha oblastí praktického života se vlastně nedotýká.


více

Sekce: DUCHOVNÍ ŽIVOT

(25.6.2015)

V modlitbě neusilujte o pěkné a vzletné výrazy

V modlitbě neusilujte o pěkné a vzletné výrazy

Jste-li v radostné náladě, hleďte na zmrtvýchvstalého Pána... jste-li smutné a v neútěše, hleďte na Pána v Getsemanské zahradě... Mluvte s ním o všem; jenom neusilujte o pěkné a vzletné výrazy, ale mluvte s ním prostými slovy tryskajícími přímo ze srdce. (sv. Terezie od Ježíše)

více

Sekce: DUCHOVNÍ ŽIVOT

(11.6.2015)

Ze srdce Páně s důvěrou čerpám to, čeho se mi nedostává

Ze srdce Páně s důvěrou čerpám to, čeho se mi nedostává


Z kázání sv. Bernarda, opata
(Sermo 61, 3-5: Opera omnia, 1839, 1, 2, 3033)

více

Sekce: DUCHOVNÍ ŽIVOT

(11.4.2015)

Modlitba ústní i rozjímavá

Modlitba ústní i rozjímavá


Sv. Terezie od Ježíše (1515-1582)

více

Sekce: DUCHOVNÍ ŽIVOT, KARMEL, SVATÍ - BOŽÍ PŘÁTELÉ


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

Kontakt na správce stránek: webmaster(@)vojtechkodet.cz 

Všechna práva vyhrazena © 2020 NETservis s.r.o.