UVEDENÍ DO NEDĚLE

V této rubrice bychom rádi pomohli těm, kteří se chtějí připravit na nedělní liturgii osobním či společným zamyšlením se nad nedělními biblickými texty, popř. texty z liturgické slavnosti. Tato rubrika je určena jak pro modlitební společenství, tak pro jednotlivce, laiky i kněze, kteří se vedle samotného biblického textu chtějí inspirovat i úvahami nad konkrétními texty pocházejícími z pera různých autorů, kteří se liší svým vnímáním, kulturním prostředím i svou osobitostí. Doufáme, že vám tyto úvahy pomohou prohloubit nejen vaše vnímání Božího hlasu skrze Písmo, ale že vám též umožní i hlouběji prožít nedělní liturgii.

(17.2.2020)

Láska všechno omlouvá, všemu věří, nikdy nad ničím nezoufá, všecko vydrží (7. neděle v mezidobí A)

Láska všechno omlouvá, všemu věří, nikdy nad ničím nezoufá, všecko vydrží (7. neděle v mezidobí A)


1. čtení: Leviticus 19,1-2.17-18
2. čtení: 1. list Korinťanům 3,16-23
Evangelium: Matouš 5,38-48

více

Sekce: UVEDENÍ DO NEDĚLE

(10.2.2020)

Poslední věci (6. neděle v mezidobí A)

Poslední věci (6. neděle v mezidobí A)


1. čtení: Sirachovec 15,15-20
2. čtení: 1. list Korinťanům 2,6-10
Evangelium: Matouš 5,17-37

více

Sekce: UVEDENÍ DO NEDĚLE

(3.2.2020)

Vy jste světlo světa (5. neděle v mezidobí A)

 Vy jste světlo světa (5. neděle v mezidobí A)


1. čtení: Izaiáš 58,7–10
2. čtení: 1. list Korinťanům 2,1–5
Evangelium: Matouš 5,13–16

více

Sekce: UVEDENÍ DO NEDĚLE

(27.1.2020)

Uvedení Páně do chrámu (A)

Uvedení Páně do chrámu (A)


1. čtení: Malachiáš 3,1–4
2. čtení: List Židům 2,14–18
Evangelium: Lukáš 2,22–40

více

Sekce: UVEDENÍ DO NEDĚLE

(20.1.2020)

Následujte mne! (3. neděle v mezidobí A)

Následujte mne! (3. neděle v mezidobí A)


1. čtení: Izaiáš 8,23 – 9,3
2. čtení: 1. list Korinťanům 1,10-13.17
Evangelium: Matouš 4,12-23

více

Sekce: UVEDENÍ DO NEDĚLE

(13.1.2020)

„Hle, Beránek Boží…“ (2. neděle v mezidobí A)

„Hle, Beránek Boží…“ (2. neděle v mezidobí A)


1. čtení: Izaiáš 49,3.5-6
2. čtení: 1. list Korinťanům 1,1-3
Evangelium: Jan 1,29-34


více

Sekce: UVEDENÍ DO NEDĚLE

(6.1.2020)

Milovaný syn (Svátek Křtu Páně A)

Milovaný syn (Svátek Křtu Páně A)

1. čtení: Izaiáš 42,1–4.6–7
2. čtení: Skutky 10,34–38
Evangelium: Matouš 3,13–17

více

Sekce: UVEDENÍ DO NEDĚLE

(4.1.2020)

Spása je pro všechny (Slavnost Zjevení Páně)

Spása je pro všechny (Slavnost Zjevení Páně)

1. čtení Izaiáš 60,1–6
2. čtení List Efesanům 3,2–3a. 5–6
Evangelium Matouš 2,1–12

více

Sekce: UVEDENÍ DO NEDĚLE

(2.1.2020)

Dal nám moc stát se Božími dětmi (2. neděle po Narození Páně A)

Dal nám moc stát se Božími dětmi (2. neděle po Narození Páně A)

1. čtení: Kniha Sirachovcova 24,1–4.12–16
2. čtení: List Efesanům 1,3–6.15–18
Evangelium: Jan 1,1–18

více

Sekce: UVEDENÍ DO NEDĚLE

(30.12.2019)

Blahopřání Marii (Slavnost Matky Boží, Panny Marie A)

Blahopřání Marii (Slavnost Matky Boží, Panny Marie A)


1. čtení: 4. kniha Mojžíšova 6,22–27
2. čtení: List Galaťanům 4,4–7
Evangelium: Lukáš 2,16–21

více

Sekce: UVEDENÍ DO NEDĚLE

(27.12.2019)

Mariino mateřství (Slavnost Matky Boží, Panny Marie A)

Mariino mateřství (Slavnost Matky Boží, Panny Marie A)

Lukáš 2,16–21: Pastýři pospíchali do Betléma a nalezli Marii a Josefa i děťátko položené v jeslích. Když ho uviděli, vypravovali, co jim bylo o tom dítěti pověděno. Všichni, kdo to slyšeli, podivili se tomu, co jim pastýři vyprávěli. Maria však to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom. Pastýři se zas vrátili. Velebili a chválili Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno. Když uplynulo osm dní a dítě mělo být obřezáno, dali mu jméno Ježíš, jak ho nazval anděl, než bylo počato v mateřském lůně.
více

Sekce: UVEDENÍ DO NEDĚLE

(25.12.2019)

Dějiny spásy, spása životních příběhů (Svátek Svaté rodiny A)

Dějiny spásy, spása životních příběhů (Svátek Svaté rodiny A)


1. čtení: Sirachovec 3,2–6.12–14
2. čtení: Kolosanům 3,12–21
Evangelium: Matouš 2,13–15.19–23

více

Sekce: UVEDENÍ DO NEDĚLE


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

Kontakt na správce stránek: webmaster(@)vojtechkodet.cz 

Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.