VIDEA

Zde budou postupně zveřejněna videa z přednášek z různých míst České republiky a Slovenska. Některá už byla či jsou k vidění i jinde. Zde jsou se souhlasem řečníka.

 

 

 

 

(7.10.2017)

Fatima - poslední tajemství

Fatima - poslední tajemství

Je posledních 100 let ve světě ovlivněno událostmi ve Fatimě? Měla bolševická revoluce a dvě světové války co do činění s Fatimou? Co zabránilo třetí? Proč nebyl Jan Pavel II. zabit Ali Agcou? Proč se zhroutil sovětský komunismus? Je Fatima stále aktuální při pohledu na dnešní problémy, včetně islámu? Co když svět ignoruje varování Fatimských tajemství?

více

Sekce: CÍRKEV A SVĚT, VIDEA

(3.10.2017)

Jak být solí země a světlem světa - 3. přednáška

Jak být solí země a světlem světa - 3. přednáška

Přednáška z duchovní obnovy ve Zlíně - záznam ze dne 17. června 2017.

více

Sekce: VIDEA

(26.9.2017)

Jak být solí země a světlem světa - 2. přednáška

Jak být solí země a světlem světa - 2. přednáška

Přednáška z duchovní obnovy ve Zlíně - záznam ze dne 17. června 2017.

více

Sekce: VIDEA

(19.9.2017)

Jak být solí země a světlem světa - 1. přednáška

Jak být solí země a světlem světa - 1. přednáška

Přednáška z duchovní obnovy ve Zlíně - záznam ze dne 17. června 2017.

více

Sekce: VIDEA

(8.8.2017)

Poutní mše svatá (Panna Maria Karmelská)

Poutní mše svatá (Panna Maria Karmelská)


Záznam slavnostní mše svaté, sloužené 16. 7. 2017 v Kostelním Vydří.

více

Sekce: VIDEA

(1.8.2017)

"Vložím do vás nového Ducha" (Ez 36,26b)

"Vložím do vás nového Ducha" (Ez 36,26b)

Přednáška z letošní konference v Brně (červenec 2017)

více

Sekce: DUCH SVATÝ, VIDEA

(17.1.2017)

Otazníky na téma: Okultismus

Otazníky na téma: Okultismus

Okultismus, magie, neznámé síly... Tato slova v lidech od nepaměti vzbuzovala jakousi bázeň a současně zvědavost. Přitom církev tyto praktiky vždy zakazovala. Nikoli proto, že by popírala přítomnost různých nadpřirozenných sil, které působí ve světě, ale pro nesprávnou touhu člověka podmanit si skryté mocnosti. Jedná se ostatně o formu modloslužby, odmítající svrchovanost Boha.

více

Sekce: OKULTISMUS, VIDEA

(31.5.2016)

Rok milosrdenství a my

Rok milosrdenství a my

Rozhovor na téma probíhajícího Roku milosrdenství, o pomoci nevěřícím členům rodiny, o zástupném vyznávání vin, o zlu ve světě a o tom, jak mu můžeme odolat. Hostem pořadu Cesta k andělům byl P. Vojtěch Kodet.

více

Sekce: ROZHOVORY, VIDEA

(5.4.2016)

Pokoj vám (Jan 20,19-31)

Pokoj vám (Jan 20,19-31)

Ježíšovo poslání má pokračovat v životě jeho učedníků. Mají svědčit o milosrdné lásce Otce a zprostředkovat jeho milosrdenství. To však nejsou schopni bez zvláštní milosti Ducha svatého. Proto při svém zjevení po velikonocích ve večeřadle Pán svým učedníkům nejprve zprostředkoval svůj pokoj a dal jim dar Ducha svatého, aby i oni mohli přinášet pokoj a odpuštění. Rány, které si Pán ponechal na svém oslaveném těle se staly pro nás branou Božího milosrdenství, kudy i my můžeme vcházet a nalézat přijetí, milosrdenství, uzdravení a pokoj svým srdcím.

více

Sekce: VIDEA

(31.3.2016)

Služba (Jan 13,1-15)

Služba (Jan 13,1-15)

Vše, co Pán koná s námi, je základem a příčinou toho, jak se mám chovat já k druhým. Apoštol Pavel píše, abychom k sobě byli navzájem laskaví a milosrdní a vzájemně si odpouštěli, jako Bůh odpustil nám (Ef 4,32) a abychom jeden druhého přijímali, jako Pán přijal nás (Řím 15,7). Ježíš při poslední večeři řekl, abychom se milovali tou láskou, jakou on si zamiloval nás (Jan 13,34). Současně při tom učedníkům umyl nohy s odkazem, aby i oni jeden druhému nohy umývali. Ježíš sám sebe definoval jako toho, kdo mezi námi slouží, a k tomu také vedl své učedníky. Co to však pro nás konkrétně znamená?

více

Sekce: VIDEA

(22.3.2016)

Odpuštění (Jan 8,1-11)

Odpuštění (Jan 8,1-11)

Setkání cizoložné ženy s Ježíšem, jak nám je zaznamenal evangelista Jan, nás uvádí do středu Ježíšova poselství, který nepřišel soudit, ale zachránit, a to tím, že sám bude odsouzen. Předvedení dopadené hříšné ženy při cizoložství bylo jen záminkou k obžalování Ježíše. Úděl této ženy padne skutečně na Ježíše. Ona díky Kristu unikla kamenování, ale Ježíše nakonec odsoudí na smrt.
Odpuštění nepopírá skutečnost zla, naopak ho potvrzuje, ale nenechá ho triumfovat, zbaví ho jeho ničivé síly. Láska, kterou hříšnice přijímá skrze Ježíšovo odpuštění, ji ospravedlňuje a vrací lidskou důstojnost. Odpuštění je nezasloužený dar, který nám dává schopnost odpouštět druhým, a tím se více připodobnit Pánu.

více

Sekce: VIDEA

(15.3.2016)

Ztracení (Lk 15,1-10)

Ztracení (Lk 15,1-10)

Celá 15. kapitola Lukášova evangelia zjevuje Otcovo srdce skrze Ježíšovo slovo a jednání. Je věnována ztraceným. Křesťanství není sekta čistých a dokonalých, ale naopak. Církev je společenství hříšníků, kteří zakoušejí Boží milosrdenství. A musí stále zůstat otevřená pro hříšníky. Tato podobenství mluví o obrácení. Obrátit se však nemá hříšník ke spravedlnosti, ale spravedlivý k milosrdenství. V podobenství o ztracených dochází k převrácení, typickému pro každou situaci, ve které vystupují farizeové: hříšník je ospravedlněn a tzv. spravedlivý se ukáže jako hříšník, aby i on pak mohl být ospravedlněn. Každý bez výjimky potřebuje zažít Boží milosrdenství.

více

Sekce: VIDEA


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

Kontakt na správce stránek: webmaster(@)vojtechkodet.cz 

Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.