VIDEA

Zde budou postupně zveřejněna videa z přednášek z různých míst České republiky a Slovenska. Některá už byla či jsou k vidění i jinde. Zde jsou se souhlasem řečníka.

 

 

 

 

(8.3.2016)

Milosrdný Samaritán (Lk 10,25-37)

Milosrdný Samaritán (Lk 10,25-37)

Podobenství o milosrdném Samaritánu je jakousi miniaturou Boží tváře, kterou Bůh postupně zjevoval v celém Písmu svatém a definitivně odhalil v Kristu. Ježíš je nám představen jako ten, který nás našel okradené, zbité a polomrtvé na naší životní cestě, který má s námi soucit, k nám se sklání a nás uzdravuje a zachraňuje. My jsme těmi, kteří se nechali okrást. Zjevné je také, co Pán po nás chce, když v závěru podobenství říká: „Jdi a stejně jednej i ty!“. Přesto však tento text skrývá pro nás velmi silné evangelní poselství, které je třeba v něm odkrýt.

více

Sekce: VIDEA

(1.3.2016)

Dům milosrdenství (Jan 5,1-9.14)

Dům milosrdenství (Jan 5,1-9.14)

Rybník Bethezda, v překladu „Dům milosrdenství“, byl místem, kde se u Ovčí brány shromažďoval dobytek pro chrámový kult a současně tam lehávalo mnoho nemocných čekajících na uzdravení. Právě mezi ně přišel sám Pán, aby se jich ujal. Mezi nimi byl i jeden ochrnutý již 38 let. Ježíšovo setkání s ním je modelovou situací, jak Pán jedná s námi, kteří jsme zatíženi svými hříchy a ochromeni svými slabostmi. Naše rodina i naše společenství se mohou na první pohled jevit jen jako místa bolesti a slabosti, ale i ony se mohou stát „domem milosrdenství“, když v nich dáme prostor Ježíši a jeho konání.

více

Sekce: VIDEA

(23.2.2016)

Tvář Otcova milosrdenství (Lk 4,14-21)

Tvář Otcova milosrdenství (Lk 4,14-21)

Ježíš je tváří Otce, jak řekl papež František, mohli bychom říct i „prodlouženou rukou“ Otce. Byl to “Duch Hospodinův“, v jehož moci Ježíš všechno dělal a říkal. Proto celý jeho život, všechno, co hlásal a konal, bylo zjevením Otcova milosrdenství.

více

Sekce: VIDEA

(18.2.2016)

Srdce Boha

Srdce Boha

Mezi křesťany existuje velmi rozšířené mínění, že Bůh Starého zákona je Bohem spravedlivým a trestajícím, zatímco Bůh Nového zákona je milosrdným a laskavým. Není snadné rozumět některým textům ze Starého zákona, ale jedno je jisté: Bůh je jeden a je stále stejný, jen postupně se v dějinách spásy zjevoval takový jaký je a vrcholem jeho zjevení je Ježíš Kristus.

více

Sekce: VIDEA

(11.8.2015)

Obtíže návratu - Lk 15

Obtíže návratu  - Lk 15

Jak je to možné, že všichni víme, že Bůh je jen láska a milosrdenství, víme to od Ježíše, že nás vždycky přijme takové, jací jsme, a přesto je pro nás tak těžké přijít, když sejdeme z cesty, přijít a poprosit za odpuštění? Mladší syn možná odešel z domu dřív, než stačil poznat, jaký skutečně otec je. Člověk ale musí poznat srdce Boží, aby je pak nevyměnil za nic na světě. Ne nehřešit proto, abych nepřestoupil zákon, ale proto, že každý hřích je ranou do Božího srdce.

více

Sekce: VIDEA

(28.7.2015)

Naše útěky - Lk 15

Naše útěky - Lk 15


Celé dějiny spásy jsou z lidského hlediska dějinami útěků. Hned po prvním hříchu utíká Adam od Boha - místo aby utíkal do Boží náruče. Většinou utíkáme před tím, co nemáme vyřešeno, a přitom si to dál neseme s sebou. Utíkáme k věcem ne úplně dobrým i zdánlivě neškodným, jako je práce, odpočinek, koníčky, internet...Ale člověk nemůže utéci před sebou ani před druhými, ani před svou minulostí, vinou či nevyřešenými konflikty.

více

Sekce: VIDEA

(30.6.2015)

Bezmoc lásky - Lk 15

Bezmoc lásky - Lk 15

Jaké to asi muselo být, když Ježíš mluvil k učedníkům o svém Otci? Kolik v jeho hlase muselo být úžasu, úcty, lásky...tak, jako když mluvím o někom, koho si nesmírně vážím, koho miluji.. Jak asi zářila při těch slovech Ježíšova tvář - a jak zářila, když mluvil o otci z nám tak známého podobenství o marnotratném synu?

více

Sekce: VIDEA

(12.3.2015)

Postní obnova: Rozmluva se Samařankou (Jan 4,5-42)

Postní obnova: Rozmluva se Samařankou (Jan 4,5-42)

O třetí neděli postní se může každý rok číst evangelium o setkání Ježíše se samařskou ženou. Má se číst zvláště tam, kde se katechumeni připravují na křest, protože je v něm Ježíš představen jako dárce „živé vody“ a jako „pramen živé vody, tryskající do života věčného“. Toto evangelium bylo jedním z těch, které od nejstarších dob uvádělo katechumeny k poznání křtu jako zdroje pravého života, který nám daruje sám Ježíš. Pro nás je text tohoto evangelního příběhu velkou inspirací a cestou k poznání toho, co je v životě důležité, a k čemu nás Ježíš zve.

více

Sekce: POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA 2015, VIDEA

(4.11.2014)

Poslání

Poslání

Když Ježíš připravoval své učedníky na vyslání do světa, mluvil k nim jasně "...proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň." Neřekl nic o tom, že by si měli jen honem vyhrnout rukávy a běžet rychle do práce, aby ta sklizeň byla co největší...ale právě přesně to my často děláme. Zapomínáme, kdo je skutečným Pánem žně, a nebereme vážně to, že Pán nehledá perfektní výkonné pracovníky, ale lidi, kteří jsou na prvním místě ochotní poslouchat Boha. Pro svůj plán šířit své slitování a odpuštění potřebuje Bůh skutečně každého z nás - ale není jiné cesty, jak sloužit v Jeho jménu potřebným, než se stát nejprve sám potřebným a potřebovat Jeho pomoc. Bůh je ten jediný, který stále, znovu, bez míry obdarovává a odpouští - a čeká, jestli i já budu chtít pokračovat v Jeho misii. Jeho, ne své vlastní. Nic víc...

více

Sekce: VIDEA

(28.10.2014)

Odpuštění

Odpuštění

Podstatou našeho života je nejen to, abychom poznali Boha jako toho, který nás miluje jedinečnou láskou a touží po nás, ale abychom si také uvědomili, že nám každému dává jedinečné poslání a že s námi počítá jako s těmi, kteří se mají nechat vyslat. Sami si někdy vůbec nepřipadáme tak, že bychom mohli být Bohu k něčemu užiteční - ale mnohdy je to právě tím, že se skutečnostmi, které jsou v našem životě těžké, se svojí rozbitostí, úzkostmi a strachy zůstáváme sami a nezveme do nich Ježíše.

více

Sekce: VIDEA

(21.10.2014)

Mše svatá na festivalu Slezská lilie

Mše svatá na festivalu Slezská lilie


Záznam mše svaté, sloužené 15.6. 2014 na festivalu Slezská lilie v Ostravě-Kunčičkách.

více

Sekce: VIDEA

(14.10.2014)

Ježíš, Zacheus a my

Ježíš, Zacheus a my
Příběh o Zacheovi je jedním z nejsilnějších textů evangelia o Ježíšově záchranném působení. Nejen Zacheovi, ale každému z nás jsou adresována Pánova slova "..přišel jsem hledat a zachránit, co zahynulo." Nikdo není vyloučen z Boží touhy po lidském srdci, nic a nikdo pro Boha není ztracený.

více

Sekce: VIDEA


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

Kontakt na správce stránek: webmaster(@)vojtechkodet.cz 

Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.