Vítáme Vás na webových stránkách

P. Vojtěcha Kodeta, O.Carm.

Karmelitán Vojtěch Kodet (*1956) je známý především jako kazatel a autor několika knižních titulů s duchovní tematikou. Zabývá se přednáškovou a formační činností, dává exercicie a věnuje se duchovnímu doprovázení.


Články

(18.1.2020)

Slovo evangelia

Slovo evangelia

Pane Ježíši, učiň, ať nechám slova tvého evangelia, aby zaplavila mou duši.

více

Sekce: BOŽÍ SLOVO

(16.1.2020)

2. neděle v mezidobí (A) - videoúvod

2. neděle v mezidobí (A) - videoúvod

Jan 1,29-34: Na druhý den (Jan) viděl Ježíše, jak jde k němu, a řekl: "Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa! To je ten, o kterém jsem řekl: `Po mně přijde ten, který má větší důstojnost, neboť byl dříve než já.' Ani já jsem ho neznal, ale proto jsem přišel křtít vodou, aby byl zjeven izraelskému národu." A Jan vydal svědectví: "Viděl jsem, jak Duch sestoupil jako holubice z nebe a zůstal na něm. Ani já jsem ho neznal, ale ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl: `Na koho uvidíš sestupovat Ducha a zůstávat na něm, to je ten, který křtí Duchem svatým.' A já jsem to viděl a dosvědčuji: To je Syn Boží." více

Sekce: ÚVODY DO NEDĚLÍ

(14.1.2020)

Přítel celníků a hříšníků

Přítel celníků a hříšníků

Mt 19,9-13: Když šel Ježíš dál, viděl v celnici sedět člověka jménem Matouš a řekl mu: „Pojď za mnou!“ On vstal a šel za ním.

více

Sekce: HAVELNICE

(13.1.2020)

„Hle, Beránek Boží…“ (2. neděle v mezidobí A)

„Hle, Beránek Boží…“ (2. neděle v mezidobí A)


1. čtení: Izaiáš 49,3.5-6
2. čtení: 1. list Korinťanům 1,1-3
Evangelium: Jan 1,29-34


více

Sekce: UVEDENÍ DO NEDĚLE

(11.1.2020)

Pokud se člověk neklaní Bohu, klaní se svému já

Pokud se člověk neklaní Bohu, klaní se svému já

„Na začátku roku znovu objevme klanění (adoraci) jako požadavek víry. Pokud budeme poklekat před Ježíšem, přemůžeme pokušení jít si každý svou vlastní cestou,“ řekl papež František v kázání při mši svaté o slavnosti Zjevení Páně, 6. ledna v kapli Domu sv. Marty (6. 1. 2020)

více

Sekce: DUCHOVNÍ ŽIVOT

(9.1.2020)

Svátek Křtu Páně (A) - videoúvod

Svátek Křtu Páně (A) - videoúvod

Mt 3,13-17: Ježíš přišel z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít. Ale on se bránil a říkal: "Já bych měl být pokřtěn od tebe, a ty přicházíš ke mně?" Ježíš mu však řekl: "Nech tak nyní, neboť je třeba, abychom zcela splnili Boží vůli." A tak mu vyhověl. Jakmile byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody. A hle - otevřelo se nebe a viděl Ducha Božího jako holubici, jak se snáší a sestupuje na něj. A z nebe se ozval hlas: "To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení." více

Sekce: ÚVODY DO NEDĚLÍ

(7.1.2020)

Čas pro Pána

Čas pro Pána

Promluva P. Vojtěcha Kodeta, O.Carm. z farní adventní duchovní obnovy.

více

Sekce: PŘEDNÁŠKY

(6.1.2020)

Milovaný syn (Svátek Křtu Páně A)

Milovaný syn (Svátek Křtu Páně A)

1. čtení: Izaiáš 42,1–4.6–7
2. čtení: Skutky 10,34–38
Evangelium: Matouš 3,13–17

více

Sekce: UVEDENÍ DO NEDĚLE

(4.1.2020)

Spása je pro všechny (Slavnost Zjevení Páně)

Spása je pro všechny (Slavnost Zjevení Páně)

1. čtení Izaiáš 60,1–6
2. čtení List Efesanům 3,2–3a. 5–6
Evangelium Matouš 2,1–12

více

Sekce: UVEDENÍ DO NEDĚLE

(3.1.2020)

Slavnost Zjevení Páně - videoúvod

Slavnost Zjevení Páně - videoúvod

Mt 2,1-12: Když se Ježíš narodil v Betlémě v Judsku za času krále Heroda, přišli do Jeruzaléma mudrci od východu a ptali se: "Kde je ten narozený židovský král? Uviděli jsme jeho hvězdu na východě, a proto jsme se mu přišli poklonit." více

Sekce: ÚVODY DO NEDĚLÍ

(2.1.2020)

Dal nám moc stát se Božími dětmi (2. neděle po Narození Páně A)

Dal nám moc stát se Božími dětmi (2. neděle po Narození Páně A)

1. čtení: Kniha Sirachovcova 24,1–4.12–16
2. čtení: List Efesanům 1,3–6.15–18
Evangelium: Jan 1,1–18

více

Sekce: UVEDENÍ DO NEDĚLE

(31.12.2019)

Mše svatá (Katolická charismatická konference)

Mše svatá (Katolická charismatická konference)

Záznam mše svaté z katolické charismatické konference (Brno, červenec 2019).

více

Sekce: VIDEA

(30.12.2019)

Blahopřání Marii (Slavnost Matky Boží, Panny Marie A)

Blahopřání Marii (Slavnost Matky Boží, Panny Marie A)


1. čtení: 4. kniha Mojžíšova 6,22–27
2. čtení: List Galaťanům 4,4–7
Evangelium: Lukáš 2,16–21

více

Sekce: UVEDENÍ DO NEDĚLE

(29.12.2019)

Slavnost Matky Boží, Panny Marie (A) - videoúvod

Slavnost Matky Boží, Panny Marie (A) - videoúvod

Lk 2,16-21: Pastýři pospíchali do Betléma a nalezli Marii a Josefa i děťátko položené v jeslích. Když ho uviděli, vypravovali, co jim bylo o tom dítěti pověděno. Všichni, kdo to slyšeli, podivili se tomu, co jim pastýři vyprávěli. Maria však to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom. Pastýři se zas vrátili. Velebili a chválili Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno. Když uplynulo osm dní a dítě mělo být obřezáno, dali mu jméno Ježíš, jak ho nazval anděl, než bylo počato v mateřském lůně. více

Sekce: ÚVODY DO NEDĚLÍ

Starší články


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

Kontakt na správce stránek: webmaster(@)vojtechkodet.cz 

Všechna práva vyhrazena © 2020 NETservis s.r.o.