MODLITBY

V modlitbě jde především o vztah mezi Bohem a námi, o vztah od srdce k srdci, o plynutí lásky od Boha ke mně a ode mě k Němu. Svatá Terezie z Avily píše, že modlitba je „důvěrný vztah přátelství, častý rozhovor o samotě s Tím, od něhož víme, že nás miluje“ (Ž VIII,5). Na počátku života modlitby většinou stojí osobní zkušenost s Bohem, která zapálí v člověku vnitřní oheň Ducha svatého a dá mu touhu k Bohu se vracet, jak zmiňuje sv. Jan Zlatoústý:
„Modlitba je světlem duše, je pravým poznáním Boha a prostřednicí mezi Bohem a lidmi. Duše se jí pozvedá až vzhůru do nebes, s nevýslovnou láskou objímá Pána a jako dítě volající s pláčem po matce touží po nebeském mléku (srov. 1Petr 2,2). Vyslovuje svá nejvlastnější přání a dostává dary, které přesahují vše viditelné a přirozené. Modlitba je naším ctihodným prostředníkem u Boha, dodává srdci odvahy, upokojuje duši. Ale mluvím-li o modlitbě, nedomnívej se, že jde o slova. Modlitba je touha po Bohu, je to nevýslovná láska, která nepochází z lidí, ale má původ v božské milosti… Daruje-li Pán někomu takovou modlitbu, je to bohatství, o něž jej nikdo nemůže připravit, nebeský pokrm, který sytí duši. Okusil-li jej kdo, navždycky bude toužit po Pánu, jako by jeho srdce zachvátil prudký oheň“ (Supp., Hom. 6, De precatione: PG 64, 462-466).
V životě modlitby musí všichni projít zkouškami a očistou. Pro naši osobní modlitbu nám mohou být v takových chvílích velikou pomocí modlitby sepsané, posvěcené staletími, nebo modlitby, které se modlívali velcí boží ctitelé. Spontánní modlitba je v našem životě důležitá, sama o sobě však nezaručuje, že se budeme modlit srdcem. Navíc hrozí, že z ní časem uděláme vlastní strukturovanou modlitbu nebo se přestaneme modlit úplně, protože spontánní chuť nepřijde vždycky. Nemusí přijít ani inspirace, jak modlitbu vyjádřit. Modlitby předávané generacemi jsou nejen prostředky k setkání s Bohem, ale mají i hodnotu didaktickou – učí nás modlit se.


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

Kontakt na správce stránek: webmaster(@)vojtechkodet.cz 

Všechna práva vyhrazena © 2020 NETservis s.r.o.