Hymnus sv. Patrika

15.3.2013

Hymnus sv. Patrika

Povstávám dnes
skrze Kristovo narození i jeho křest,
skrze Kristovo narození i jeho křest,
skrze jeho ukřižování i pohřeb,
skrze jeho zmrtvýchvstání i nanebevstoupení
skrze jeho návrat při posledním soudu.


    Povstávám dnes
   
skrze lásku cherubínů, poslušnost andělů, podrobenost archandělů,
    skrze naději na odplatu při zmrtvýchvstání.
    Skrze modlitby patriarchů, skrze výroky proroků,
    skrze víru vyznavačů, skrze nevinnost svatých panen,
    skrze skutky spravedlivých.

    Povstávám dnes skrze Boha, jenž mě rač říditi.
    Boží sílo, udržuj mě, Boží moudrosti, veď mě,
    Boží oko, hleď za mne, Boží ucho, slyš mě,
    Boží slovo, mluv za mne, Boží ruko, chraň mě,
    Boží cesto, prostírej se přede mnou,
    Boží štíte zastiňuj mě,
    
    Boží vojsko, chraň mě
    před léčkami ďábelskými,
    před pokušením hříchu,
    před svody tělesnými,
    před každým, kdo mi strojí úklady,
    ať blízko či daleko, ať sám či v davu.

    Kristus buď se mnou,
    Kristus přede mnou, Kristus za mnou,
    Kristus buď ve mne, Kristus pode mnou,
    Kristus nade mnou, Kristus buď, kde lehám,
    Kristus, kde sedám, Kristus, kde vstávám,
    Kristus buď v srdci každého myslícího na mne,
    Kristus v ústech každého mluvícího o mně,
    Kristus buď v každém oku vidoucím mne,
    Kristus buď v každém uchu slyšícím mne.

    Povstávám dnes v síle a moci, skrze Trojici,
    skrze víru v trojitost,
    skrze víru v jedinost jediného Tvůrce světa.

Sekce: ZA OSVOBOZENÍ A UZDRAVENÍ   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články


    RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

    Kontakt na správce stránek: webmaster(@)vojtechkodet.cz 

    Všechna práva vyhrazena © 2020 NETservis s.r.o.