Neodpuštění blokuje naši modlitbu

17.8.2019

Neodpuštění blokuje naši modlitbu

Aby byla modlitba účinná, neobejde se bez pokání. Když Ježíš učil své učedníky, jak se mají modlit, vložil do modlitby také tato slova: „A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům“ (Mt 6,12). A bezprostředně po skončení modlitby pokračoval těmito slovy: „Jestliže totiž odpustíte lidem jejich poklesky, odpustí také vám váš nebeský Otec; ale když lidem neodpustíte, ani váš Otec vám neodpustí vaše poklesky“ (v. 14–15).

Jestliže v nás přetrvává neodpuštění, musíme se s ním vyrovnat, jinak naše modlitby zcela zablokuje. To pochopitelně platí také pro další nevyznané hříchy. Nezáleží na tom, jak upřímně, jak dlouho nebo jak hlasitě se modlíme: pokud si před Bohem nestojíme dobře, musíme se vypořádat především s touto skutečností. Pokání zahrnuje také požadavky uvedené ve 2 Kron 7,14. Lidé se měli „odvrátit od svých zlých cest“, aby je Bůh mohl vyslyšet, odpustit jim a uzdravit je. Účinná modlitba a půst musejí vždy také zahrnovat upřímné pokání, které má být tam, kde je to třeba, podloženo skutky.

V této souvislosti je užitečné si připomínat toto: „Když však uznáme, že se dopouštíme hříchů, [Bůh] nám hříchy odpustí a očistí nás od všeho špatného, protože věrně plní, co slíbil, a protože je spravedlivý“ (1 Jan 1,9).

Takové pokání musí podnítit Duch Svatý, který nás usvědčuje, ale neodsuzuje. Naléhavě je třeba pojmenovat veškeré podoby rozdělení a nesvornosti v církvi. Také Ježíšova modlitba za všechny věřící, zachycená v Jan 17,20–26, ukazuje, jak je to pro něj důležité.

V Lukášově verzi modlitby Páně klade Ježíš důraz na vytrvalost (srov. Lk 11,1–8). A podobenství o vytrvalé vdově říká učedníkům proto, „že je třeba stále se modlit a neochabovat“ (Lk 18,1). Aby totiž modlitba mohla být účinná, musí se v ní, je-li třeba, také vytrvat. A modlitba za obnovu do této kategorie bezpochyby spadá.

 

Se svolením zpracováno podle knihy
Církev na kolenou,
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.
Převzato z
kna.cz.

 

 

 

Sekce: DUCHOVNÍ ŽIVOT   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Související články


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

Kontakt na správce stránek: webmaster(@)vojtechkodet.cz 

Všechna práva vyhrazena © 2020 NETservis s.r.o.