UVEDENÍ DO NEDĚLE

V této rubrice bychom rádi pomohli těm, kteří se chtějí připravit na nedělní liturgii osobním či společným zamyšlením se nad nedělními biblickými texty, popř. texty z liturgické slavnosti. Tato rubrika je určena jak pro modlitební společenství, tak pro jednotlivce, laiky i kněze, kteří se vedle samotného biblického textu chtějí inspirovat i úvahami nad konkrétními texty pocházejícími z pera různých autorů, kteří se liší svým vnímáním, kulturním prostředím i svou osobitostí. Doufáme, že vám tyto úvahy pomohou prohloubit nejen vaše vnímání Božího hlasu skrze Písmo, ale že vám též umožní i hlouběji prožít nedělní liturgii.

(28.12.2015)

Matka Boží a Matka Církve (Slavnost Matky Boží, Panny Marie C)

Matka Boží a Matka Církve (Slavnost Matky Boží, Panny Marie C)


4. kniha Mojžíšova 6,22–27
Galaťanům 4,4–7
Lukáš 2,16–21

více

Sekce: UVEDENÍ DO NEDĚLE

(24.12.2015)

Ježíš, Maria a Josef: jedinečná, a přece naprosto lidská rodina (Svátek svaté rodiny C)

Ježíš, Maria a Josef: jedinečná, a přece naprosto lidská rodina (Svátek svaté rodiny C)


1. čtení 1. Samuelova 1,20–22.24–28
2. čtení 1. list Janův 3,1–2.21–24
Evangelium Lukáš 2,41–52

více

Sekce: UVEDENÍ DO NEDĚLE

(21.12.2015)

Ty jsi můj syn (Slavnost Narození Páně)

Ty jsi můj syn (Slavnost Narození Páně)


1. čtení Izaiáš 52,7–10
2. čtení List Židům 1,1–6
Evangelium Jan 1,1–18

více

Sekce: UVEDENÍ DO NEDĚLE

(14.12.2015)

Maria a advent: „Magnificat“ (4. neděle adventní C)

Maria a advent: „Magnificat“  (4. neděle adventní C)


Micheáš 5,1–4a
Židům 10,5–10
Lukáš 1,39–45

více

Sekce: UVEDENÍ DO NEDĚLE

(7.12.2015)

Plody obrácení (3. neděle adventní C)

Plody obrácení (3. neděle adventní C)


Sofoniáš 3,14-18a
Filipanům 4,4-7
Lukáš 3,10-18

více

Sekce: UVEDENÍ DO NEDĚLE

(30.11.2015)

Připravujte cestu Páně (2. neděle adventní C)

Připravujte cestu Páně (2. neděle adventní C)


Baruch 5,1–9
List Filipanům 1,4–6.8–11
Lukáš 3,1–6
více

Sekce: UVEDENÍ DO NEDĚLE

(23.11.2015)

Bůh naděje (1. neděle adventní C)

Bůh naděje (1. neděle adventní C)


Jeremiáš 33,14–16;
1. Soluňanům 3,12 – 4,2;
Lukáš 21,25–28.34–36
více

Sekce: UVEDENÍ DO NEDĚLE

(16.11.2015)

Ježíš, člověk pro druhé (Slavnost Ježíše Krista Krále B)

Ježíš, člověk pro druhé (Slavnost Ježíše Krista Krále B)


Daniel 7,16–14;
Zjevení 1,5–8;
Jan 18,33–37

více

Sekce: UVEDENÍ DO NEDĚLE

(9.11.2015)

Michael (33. neděle v mezidobí B)

Michael (33. neděle v mezidobí B)


Daniel 12,1–3;
Židům 10,11–14.18;
Marek 13,24–32

více

Sekce: UVEDENÍ DO NEDĚLE

(2.11.2015)

Vdova a zákoník (32. neděle v mezidobí B)

Vdova a zákoník (32. neděle v mezidobí B)


1. kniha Královská 17,10–16;
Židům 9,24–28;
Marek 12,38–44

více

Sekce: UVEDENÍ DO NEDĚLE

(26.10.2015)

Nesmírné množství svědků (Slavnost všech svatých B)

Nesmírné množství svědků (Slavnost všech svatých B)


Zjevení 7,2–4.9–14;
1. Janův 3,1–3;
Matouš 5,1–12

více

Sekce: UVEDENÍ DO NEDĚLE

(19.10.2015)

On ať osvítí vaše srdce (30. neděle v mezidobí B)

On ať osvítí vaše srdce (30. neděle v mezidobí B)


Jeremiáš 31,7-9;
Židům 5,1-6;
Marek 10,46-52

více

Sekce: UVEDENÍ DO NEDĚLE


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

Kontakt na správce stránek: webmaster(@)vojtechkodet.cz 

Všechna práva vyhrazena © 2020 NETservis s.r.o.